Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.21.2023 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe_postępowanie_2 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00140080/01 z dnia 2023-03-17

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 17-03-2023 09:40:00
Placing offers : 01-04-2023 00:01:00
Offers opening : 01-04-2023 01:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00140080 01 z dnia 2023-03-17.pdf pdf 120.01 2023-03-17 09:40:00 Proceeding
PT.zip zip 19610.72 2023-03-17 09:40:00 Proceeding
SWZ_z 16.03.2023.pdf pdf 539.11 2023-03-17 09:40:00 Proceeding
umowa_wzór.pdf pdf 407.73 2023-03-17 09:40:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 167 2023-03-17 09:40:00 Proceeding
Unieważnienie.pdf pdf 54.76 2023-03-31 13:15:49 Public message

Announcements

2023-03-31 13:15 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej
w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe_postępowanie_2

Pismo w załączeniu.

Unieważnienie.pdf

2023-03-27 20:11 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 400 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 659