Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-517/23/35/Z Dostawa siedzisk biurowych.

Deadlines:
Published : 07-04-2023 11:16:00
Placing offers : 04-05-2023 10:00:00
Offers opening : 04-05-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 214.89 2023-04-07 11:16:07 Proceeding
SWZ.doc doc 843 2023-04-07 11:16:10 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1140.56 2023-04-07 11:16:14 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-zad. 1.pdf pdf 145.67 2023-06-29 15:18:29 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 95 2023-06-29 15:18:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2.pdf pdf 145.28 2023-06-29 15:28:35 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 94.5 2023-06-29 15:28:35 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zadanie nr 3.pdf pdf 146.23 2023-06-29 15:38:02 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 95 2023-06-29 15:38:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-zadanie nr 4..pdf pdf 145.53 2023-06-29 15:45:09 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 94.5 2023-06-29 15:45:09 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 5.pdf pdf 147.85 2023-06-29 15:54:09 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .doc doc 95 2023-06-29 15:54:09 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 6..pdf pdf 105.43 2023-06-29 16:05:47 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .doc doc 90 2023-06-29 16:05:47 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 7.pdf pdf 159.29 2023-06-29 16:13:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..doc doc 96 2023-06-29 16:13:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 8.pdf pdf 143 2023-06-29 16:24:43 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 95 2023-06-29 16:24:43 Public message
informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 247.55 2023-05-04 15:09:51 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 45.78 2023-05-04 15:09:51 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 289.27 2023-08-18 09:48:52 Public message

Announcements

2023-08-18 09:48 Anna Kukawka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziel [...].pdf

2023-06-29 16:24 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 8

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-06-29 16:13 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 7

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-06-29 16:05 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 6

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-06-29 15:54 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 5

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-06-29 15:45 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 4

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-06-29 15:38 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-06-29 15:28 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-06-29 15:18 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniu nr 1

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-05-04 15:09 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2023-05-04 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:709 462,54 PLN brutto. W tym:
Zadanie nr 1 - 85 577,25 PLN brutto, zadanie nr 2 - 67 674,60 PLN brutto, zadanie nr 3 - 412 462,67 PLN brutto, zadanie nr 4 - 88 215,60 PLN brutto, zadanie nr 5 - 6 814,20 PLN brutto, zadanie nr 6 - 16 950,02 PLN brutto, zadanie nr 7 - 24 418,58 PLN brutto, zadanie nr 8 - 7 349,62 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 760