Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00139198 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych olejów wzorcowych. Nr postępowania: 5/Z-34/7131/PN/2023/D

Deadlines:
Published : 16-03-2023 14:02:00
Placing offers : 31-03-2023 10:00:00
Offers opening : 31-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db2613-6e44-2ce2-0adf-0800121cef3c-4.pdf pdf 103.63 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1659.31 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 68.5 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 370 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.doc doc 95.5 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 368.37 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 38 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 350.21 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 33.5 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 340.14 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 345.19 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 432.95 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 39 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 337.23 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 229.29 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 201.93 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 44 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 430.19 2023-03-16 14:02:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 154.6 2023-03-27 12:51:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 160.57 2023-03-31 11:28:22 Public message
Informuje o wyborze oferty.pdf pdf 246.99 2023-04-07 09:00:33 Public message

Announcements

2023-04-07 09:00 Janusz Sibilski Szanowni Państwo,
W załączeniu Informuje o wyborze oferty.
Z poważaniem
Janusz Sibilski

Informuje o wyborze [...].pdf

2023-03-31 11:28 Janusz Sibilski Szanowni Państwo, W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Z poważaniem Janusz Sibilski

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-31 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podstawowego: 153 331,80 PLN Brutto
2023-03-27 12:51 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu wyjaśnienia i zmiany treści SWZ w postępowaniu: 5/Z-34/7131/PN/2023/D.
Z poważanie
Janusz Sibilski

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361