Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGPM.271.3.2023 Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów

Krzysztof Eliasz
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 16-03-2023 12:27:00
Placing offers : 31-03-2023 09:00:00
Offers opening : 31-03-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_nr_6 do_SWZ - Przebudowa dróg.pdf pdf 720.05 2023-03-16 12:27:00 Proceeding
Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów - SWZ.pdf pdf 11081.6 2023-03-16 12:27:00 Proceeding
08db2605-8c02-16eb-9331-b20010ab9f4c.pdf pdf 155.93 2023-03-16 12:27:00 Proceeding
Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów - zalaczniki_edytowalne.doc doc 94 2023-03-16 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna - Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów.zip zip 12064.71 2023-03-16 12:27:00 Proceeding
Informacja dla Wykonawców - odpowiedzi na pytania.docx docx 16.75 2023-03-28 08:48:26 Public message
DX-2500N_20230329_124851.pdf pdf 190.75 2023-03-31 09:00:45 Public message
DX-2500N_20230331_123643.pdf pdf 622.53 2023-03-31 13:59:34 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty - IGPM.271.3.2023.pdf pdf 1067.49 2023-04-14 13:33:05 Public message

Announcements

2023-04-14 13:33 Krzysztof Eliasz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-31 13:59 Krzysztof Eliasz Informacja z otwarcia ofert

DX-2500N_20230331_12 [...].pdf

2023-03-31 09:00 Krzysztof Eliasz Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

DX-2500N_20230329_12 [...].pdf

2023-03-28 08:48 Krzysztof Eliasz Informacja dla Wykonawców - odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykon [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1049