Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-261-4/23 Prace remontowe oraz zabudowa ścian w przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zamówienia Publiczne
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 15-03-2023 16:07:00
Placing offers : 03-04-2023 10:00:00
Offers opening : 03-04-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023.BZP 00137780.01.pdf pdf 178.94 2023-03-15 16:07:00 Proceeding
1.0 Specyfikacja warunków zamówienia (ZP-261-4.23) wraz z załącznikami 3 i 4.pdf pdf 541.96 2023-03-15 16:07:00 Proceeding
1.1A Załączniki 1A.1-3 do SWZ - OPZ do Części A.7z 7z 550.13 2023-03-15 16:07:00 Proceeding
1.1B Załączniki 1B.1-4 do SWZ - OPZ do Części B.7z 7z 5440.29 2023-03-15 16:07:00 Proceeding
1.2A Załącznik 2A do SWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części A.pdf pdf 467.82 2023-03-15 16:07:00 Proceeding
1.2B Załącznik 2B do SWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części B.pdf pdf 429.28 2023-03-15 16:07:00 Proceeding
1.3 Załączniki 3 i 4 do SWZ - edytowalne.docx docx 54.15 2023-03-15 16:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1 do 18.pdf pdf 254.86 2023-03-28 14:46:43 Public message
Odpowiedzi na pytania 19 do 23 + zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 215.92 2023-03-28 14:48:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35 2023-03-28 14:48:36 Public message
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 199.25 2023-03-29 14:20:08 Public message
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 211.54 2023-04-03 10:54:33 Public message
10. Zawiadomienie o wyborze oferty w Cz. A i B.pdf pdf 221.23 2023-04-12 13:20:45 Public message

Announcements

2023-04-12 13:20 Wojciech Walczak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części A i B zamówienia

10. Zawiadomienie o [...].pdf

2023-04-03 10:54 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu

7. Informacja z otwa [...].pdf

2023-04-03 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty brutto:
1) na Część A zamówienia: „Prace remontowe w przestrzeniach wystawienniczych” - kwotę 591.534,29 PLN,
2) na Część B zamówienia: „Realizacja zabudowy ścian wystawienniczych w przestrzeni wystawienniczej na poziomie P-4” - kwotę 386.139,66 PLN
2023-03-29 14:20 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-03-28 14:48 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 19 do 23.
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 03.04.2023 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2023 r. o godzinie 10:10.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-28 14:46 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 1 do 18

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 910