Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ-091/10/IIL-4/2023 Wykonanie modernizacji torów 660 i 661 na terenie portu w Świnoujściu

Deadlines:
Published : 15-03-2023 10:03:00
Placing offers : 30-03-2023 10:00:00
Offers opening : 30-03-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony KC
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, ze zmianami)

Szczegółowy opis wymagań zawierają załączone dokumenty zamówienia.

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 Ogłoszenie.pdf pdf 146.95 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
01 SWZ.pdf pdf 412.33 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
02 zalacznik 01 SWZ - formularz oferty.doc doc 56 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
03 zalacznik 02 SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.doc doc 29.5 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
04 zalacznik 03 SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 37 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
05 zalacznik 04 SWZ - wykaz osob.doc doc 35 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
06 zalacznik 05 SWZ - Waga kolejowa W-104_tor nr 661.pdf pdf 895.97 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
07 zalacznik 06 SWZ - Plan poglądowy - NAB.GÓRNIKÓW.pdf pdf 208.38 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
08 zalacznik 07 SWZ - Zagospodarowanie 1 OTPŚ.pdf pdf 294.13 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
09 wzór umowy z załącznikami.7z 7z 490.7 2023-03-15 10:03:00 Proceeding
10 Pytania i odpowiedzi modyfikacja z dnia 20.03.2023.pdf pdf 191.71 2023-03-20 12:39:42 Public message
11 Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 244.19 2023-03-27 11:07:50 Public message
12 Pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 195.57 2023-03-28 12:36:52 Public message
Zestawienie ofert modernizacja torów.pdf pdf 123.36 2023-03-30 12:06:42 Public message
14 Wynik postępowania ogloszenie.pdf pdf 180.32 2023-04-14 11:14:42 Public message

Announcements

2023-04-14 11:14 Marta Michalska Informacja o wyniku postępowania z dnia 14.04.2023r.

14 Wynik postępowani [...].pdf

2023-03-30 12:06 Renata Romanowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.03.2023 r.

Zestawienie ofert mo [...].pdf

2023-03-28 12:36 Renata Romanowska Wyjaśnienia treści swz z dnia 28.03.2023 r.

12 Pytania i odpowie [...].pdf

2023-03-27 11:07 Renata Romanowska Wyjaśnienia treści swz z dnia 27.03.2023 r.

11 Pytania i odpowie [...].pdf

2023-03-20 12:39 Renata Romanowska Wyjaśnienie i modyfikacja swz z dnia 20.03.2023 r.

10 Pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 494