Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.7.2023 Dostawa i montaż przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej

Deadlines:
Published : 14-03-2023 15:41:00
Placing offers : 07-07-2023 12:00:00
Offers opening : 07-07-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 150.31 2023-03-14 15:41:00 Proceeding
SWZ.docx docx 251.49 2023-03-14 15:41:00 Proceeding
Zalaczniki_do_SWZ.zip zip 865.1 2023-03-14 15:41:00 Proceeding
Sprostowanie.Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji'.pdf pdf 65.52 2023-06-05 15:26:52 Public message
Zalacznik_nr1.pdf pdf 200.12 2023-06-05 15:26:52 Public message
Zalacznik_nr2.pdf pdf 3499.62 2023-06-05 15:26:52 Public message
Zalacznik_nr3.pdf pdf 2186.89 2023-06-05 15:26:52 Public message
Zalacznik_nr4.pdf pdf 253.3 2023-06-05 15:26:52 Public message
Zalacznik_nr5.pdf pdf 160.39 2023-06-05 15:26:52 Public message
Zalacznik_nr6.pdf pdf 865.59 2023-06-05 15:26:52 Public message
Zalacznik_nr7.pdf pdf 485.92 2023-06-05 15:26:52 Public message
Zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 731.35 2023-06-05 15:26:52 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 573.51 2023-07-07 14:25:12 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 474.21 2023-07-07 12:04:07 Public message
Sprostowanie.Ogloszenie zmian.pdf pdf 83.01 2023-04-11 13:52:44 Public message
Zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 736.41 2023-04-11 13:52:44 Public message
Pytania,wyjasnienia,zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 955.13 2023-05-02 15:58:56 Public message
Sprostowanie.Ogloszenie_zmin_lub_dodatk.info..pdf pdf 66.26 2023-05-02 15:58:56 Public message
Pytania,wyjasnienia,zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 739.2 2023-05-30 09:06:06 Public message
Sprostowanie.Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 65.65 2023-05-30 09:06:06 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 489.68 2023-09-28 14:50:35 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 117.84 2023-11-15 09:42:07 Public message

Announcements

2023-11-15 09:42 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2023-09-28 14:50 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-07 14:25 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-07-07 12:04 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-06-05 15:26 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

Zalacznik_nr1.pdf

Zalacznik_nr2.pdf

Zalacznik_nr3.pdf

Zalacznik_nr4.pdf

Zalacznik_nr5.pdf

Zalacznik_nr6.pdf

Zalacznik_nr7.pdf

Zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

2023-05-30 09:06 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania,wyjasnienia, [...].pdf

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

2023-05-02 15:58 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania,wyjasnienia, [...].pdf

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

2023-04-11 13:52 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

Zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1346