Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gorzów Śląski w roku 2023

Dominika Pawlak
Gmina Gorzów Śląski
Deadlines:
Published : 14-03-2023 09:52:00
Placing offers : 21-03-2023 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.


 ZAŁOŻENIA DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gorzów Śląski w roku 2023


Rodzaj usługi

j.m.

Przyjęty ciężar jednostkowy [kg/m2]

Ilość

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

m2

16

7 684,48

Mg

122,52

 

W tym:

DTU (demontaż, transport, unieszkodliwienie) – 60,64 Mg (3790,40 m2)

TU (transport i unieszkodliwienie) – 61,88 Mg (3894,08 m2)

 

 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 34/350 57 10 wew. 158.

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Demontaż, odbiór, transport i utylizacja 1 m2 wyrobów zawierających azbest Proszę o podanie szacunkowej ceny netto 1 m^2 - (0)
2 Demontaż, odbiór, transport i utylizacja 1 Mg wyrobów zawierających azbest Proszę o podanie szacunkowej ceny netto 1 metric ton - (0)
3 Odbiór, transport i utylizacja 1 m2 wyrobów zawierających azbest Proszę o podanie szacunkowej ceny netto 1 m^2 - (0)
4 Odbiór, transport i utylizacja 1 Mg wyrobów zawierających azbest Proszę o podanie szacunkowej ceny netto 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 208