Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.8.2023 „ Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno–administracyjnego ZUOK Orli Staw”

Deadlines:
Published : 13-03-2023 15:40:00
Placing offers : 20-03-2024 12:00:00
Offers opening : 20-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik_nr_1_do_SWZ_OPZ.zip zip 220964.65 2023-03-13 15:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.87 2023-03-13 15:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 165.77 2023-03-13 15:40:00 Proceeding
Zalaczniki_nr2_do_10_do_SWZ.zip zip 744.33 2023-03-13 15:40:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 42.02 2023-06-09 12:43:38 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_zmiana_SWZ_09_06_2023.pdf pdf 1502.03 2023-06-09 12:43:38 Public message
Załączniki_od_1_do_3_do_pisma_z_09_06_2023.7z 7z 5913.17 2023-06-09 12:43:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.29 2023-06-23 11:40:23 Public message
Pytania_wyjaśnienia_zmiana_treści_SWZ_23_06_2023.pdf pdf 722.18 2023-06-23 11:40:23 Public message
Załącznik nr 1 do pisma z dnia 23.06.2023.7z 7z 687.16 2023-06-23 11:40:23 Public message
Załącznik nr 2 do pisma z dnia 23.06.2023.7z 7z 572.18 2023-06-23 11:40:23 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 39.74 2023-07-05 13:23:21 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.83 2023-07-05 13:23:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.31 2023-07-17 14:22:30 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_17_07_2023_–_katalog_KOSZTORYS_PRZEDMIAR_ETAP_II_17_07.zip zip 606.26 2023-07-17 14:22:30 Public message
Zalacznik_nr_2_do_pisma_z_dnia_17_07_2023_–_katalog_PROJEKT_AKPIA_UZUPEŁNIENIE_ETAP_II.zip zip 2674.44 2023-07-17 14:22:30 Public message
Zalacznik_nr_3_do_pisma_z_dnia_17_07_2023_–_Zalacznik_nr_12_do_SWZ.zip zip 26.38 2023-07-17 14:22:30 Public message
Zalacznik_nr_4_do_pisma_z_dnia_17_07_2023_–_Zalacznik_nr_13_do_SWZ.zip zip 20.25 2023-07-17 14:22:30 Public message
zmiana_tresci_SWZ_17_07_2023.pdf pdf 249.67 2023-07-17 14:22:30 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 38.73 2023-07-27 13:34:28 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.8 2023-07-27 13:34:28 Public message
Zalacznik_nr_2_ do_pisma_z_dn. 23.03.23r_Pozwolenie na budowę.pdf pdf 4306.55 2023-03-23 15:22:47 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 41.9 2023-03-23 15:22:47 Public message
Pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 490.32 2023-03-23 15:22:47 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dn. 23.03.23r._ETAP_I_Projekt_Techniczny_Wykonawczy_Zadaszenie_branza_elektryczna.zip zip 1565.01 2023-03-23 15:22:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.2 2023-04-04 14:34:34 Public message
Zmiana_treści_SWZ.pdf pdf 486.88 2023-04-04 14:34:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.21 2023-04-07 11:19:51 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.55 2023-04-07 11:19:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.22 2023-04-13 14:34:34 Public message
Pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 1066.89 2023-04-13 14:34:34 Public message
Załącznik nr 1 do pisma z dnia 13.04.2022 - Zalącznik nr 11 do SWZ-Opinia geotechniczna.pdf pdf 2275.71 2023-04-13 14:34:34 Public message
Załącznik nr 2 do pisma z dnia 13.04.2022 - Zmiany do Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ.zip zip 5439.71 2023-04-13 14:34:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.31 2023-04-26 11:58:27 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.7 2023-04-26 11:58:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.29 2023-05-08 13:36:40 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.72 2023-05-08 13:36:40 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_zmiana_tresci_SWZ_17.05.2023.pdf pdf 683.59 2023-05-17 16:12:26 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.3 2023-05-17 16:12:26 Public message
Załącznik nr 1_do_pisma_z_dnia_17.05.2023.zip zip 4507.61 2023-05-17 16:12:26 Public message
Załącznik nr 2_do_pisma_z_dnia_17.05.2023.zip zip 104912.66 2023-05-17 16:12:26 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 39.74 2023-05-30 13:59:33 Public message
Pytania_wyjasnienia__zmiana_tesci_SWZ.pdf pdf 397.51 2023-05-30 13:59:33 Public message
Załączniki_1-4_do_Odpowiedzi_na_pytania_30_05_2023.7z 7z 792.05 2023-05-30 13:59:33 Public message
Załącznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_17.08.2023.zip zip 148.64 2023-08-17 14:27:46 Public message
Załącznik_nr_2_do_pisma_z_dnia_17.08.2023.zip zip 609.63 2023-08-17 14:27:46 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 43.42 2023-08-17 14:27:46 Public message
Pytania_wyjaśnienia_zmiana_treści_SWZ_17_08_2023.pdf pdf 640.38 2023-08-17 14:27:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.75 2023-09-06 14:36:02 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.88 2023-09-06 14:36:02 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 39.75 2023-09-25 15:08:22 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.75 2023-09-25 15:08:22 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.74 2023-10-05 11:44:44 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.94 2023-10-05 11:44:44 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.31 2023-10-24 15:12:24 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 485.92 2023-10-24 15:12:24 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 38.32 2023-10-27 11:48:52 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 479.75 2023-10-27 11:48:52 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 481.13 2023-11-14 15:23:59 Public message
Ogłoszenie _o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 38.3 2023-11-14 15:23:59 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 43.38 2023-11-23 13:30:54 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_23_11_2023.zip zip 676.88 2023-11-23 13:30:54 Public message
Zalacznik_nr_2_do_pisma_z_dnia_23_11_2023.zip zip 448.74 2023-11-23 13:30:54 Public message
Zalacznik_nr_3_do_pisma_z_dnia_23_11_2023.zip zip 28934.52 2023-11-23 13:30:54 Public message
Zalacznik_nr_4_do_pisma_z_dnia_23_11_2023.pdf pdf 9599.12 2023-11-23 13:30:54 Public message
Zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 640.44 2023-11-23 13:30:54 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 38.3 2023-12-07 13:45:00 Public message
Pytania_wyjaśnienia_zmiana_treści_SWZ_07_12_2023.pdf pdf 497.97 2023-12-07 13:45:00 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dnia_07_12_2023.zip zip 449.83 2023-12-07 13:45:00 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 39.75 2024-01-10 09:38:47 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 482.7 2024-01-10 09:38:47 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 38.31 2024-01-12 12:58:52 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 482.88 2024-01-12 12:58:52 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 38.32 2024-01-19 14:41:56 Public message
Pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 636.18 2024-01-19 14:41:56 Public message
Zalacznik_do_pisma_z_dn._19.01.2024r. - Zalacznik_nr_13_do_SWZ.docx docx 71.02 2024-01-19 14:41:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.31 2024-01-26 14:39:23 Public message
Zalacznik_do_pisma_z_dn._26.01.2024r. - KOSZTORYS_ OFERTOWY_ETAP_I.xlsx xlsx 146.99 2024-01-26 14:39:23 Public message
zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 486.09 2024-01-26 14:39:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.36 2024-02-05 14:01:14 Public message
zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 483.9 2024-02-05 14:01:14 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 43.71 2024-02-12 10:55:24 Public message
Pytanie_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 770.21 2024-02-12 10:55:24 Public message
komunikat_publiczny.pdf pdf 576.45 2024-03-04 15:11:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.28 2024-03-06 10:12:32 Public message
Pytanie_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ_06.03.2024r..pdf pdf 621.2 2024-03-06 10:12:32 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dn._06.03.2024r. - KOSZTORYS_ OFERTOWY_ETAP_I.xlsx xlsx 146.58 2024-03-06 10:12:32 Public message
Zalacznik_nr_2_do_pisma_z_dn._06.03.2024r. - KOSZTORYS_ OFERTOWY_ETAP_II.xlsx xlsx 99.91 2024-03-06 10:12:32 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 477.29 2024-03-20 12:01:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 488.93 2024-03-20 15:21:05 Public message
inf_o_wyborze_strona.pdf pdf 594.85 2024-05-10 15:20:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 76.55 2024-07-05 08:23:34 Public message

Announcements

2024-07-05 08:23 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-05-10 15:20 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf_o_wyborze_strona [...].pdf

2024-03-20 15:21 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-20 12:01 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-03-06 10:12 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytanie_wyjasnienia_ [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].xlsx

Zalacznik_nr_2_do_pi [...].xlsx

2024-03-04 15:11 Marta Kiszewska KOMUNIKAT PUBLICZNY

komunikat_publiczny. [...].pdf

2024-02-12 10:55 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Pytanie_wyjasnienia_ [...].pdf

2024-02-05 14:01 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

2024-01-26 14:39 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zalacznik_do_pisma_z [...].xlsx

zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

2024-01-19 14:41 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Zalacznik_do_pisma_z [...].docx

2024-01-12 12:58 Tomasz Tylak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2024-01-10 09:38 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-12-07 13:45 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Pytania_wyjaśnienia_ [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].zip

2023-11-23 13:30 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].zip

Zalacznik_nr_2_do_pi [...].zip

Zalacznik_nr_3_do_pi [...].zip

Zalacznik_nr_4_do_pi [...].pdf

Zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

2023-11-14 15:23 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Zmiana_SWZ.pdf

Ogłoszenie _o_zmiani [...].pdf

2023-10-27 11:48 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-10-24 15:12 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-10-05 11:44 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-09-25 15:08 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-09-06 14:36 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-08-17 14:27 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Załącznik_nr_1_do_pi [...].zip

Załącznik_nr_2_do_pi [...].zip

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Pytania_wyjaśnienia_ [...].pdf

2023-07-27 13:34 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-07-17 14:22 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].zip

Zalacznik_nr_2_do_pi [...].zip

Zalacznik_nr_3_do_pi [...].zip

Zalacznik_nr_4_do_pi [...].zip

zmiana_tresci_SWZ_17 [...].pdf

2023-07-05 13:23 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-06-23 11:40 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania_wyjaśnienia_ [...].pdf

Załącznik nr 1 do pi [...].7z

Załącznik nr 2 do pi [...].7z

2023-06-09 12:43 Tomasz Tylak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Załączniki_od_1_do_3 [...].7z

2023-05-30 13:59 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

Pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Załączniki_1-4_do_Od [...].7z

2023-05-17 16:12 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1_do_pi [...].zip

Załącznik nr 2_do_pi [...].zip

2023-05-17 14:13 Beata Wiktorowska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-05-08 13:36 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-04-26 11:58 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-04-13 14:34 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Załącznik nr 1 do pi [...].pdf

Załącznik nr 2 do pi [...].zip

2023-04-07 11:19 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

2023-04-04 14:34 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_treści_SWZ.pd [...].pdf

2023-03-23 15:22 Beata Wiktorowska
Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Zalacznik_nr_2_ do_p [...].pdf

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 6822