Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZZO/3/2023 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

Deadlines:
Published : 13-03-2023 12:31:00
Placing offers : 14-04-2023 09:00:00
Offers opening : 14-04-2023 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.85 2023-03-13 12:31:00 Proceeding
SWZ.docx docx 125.04 2023-03-13 12:31:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 624.02 2023-03-13 12:31:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 03.04.2023 r..pdf pdf 807.31 2023-04-03 13:33:30 Public message
Modyfikacja SWZ 06.04.2023r..pdf pdf 399.3 2023-04-06 11:46:24 Public message
Odpowiedzi na pytania 06.04.2023 r..pdf pdf 2265.98 2023-04-06 11:46:24 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 346.92 2023-04-14 09:08:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 376.83 2023-04-14 12:18:56 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. I.pdf pdf 356.78 2023-04-28 11:02:05 Public message
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu - cz. II.pdf pdf 794.08 2023-05-12 14:15:03 Public message

Announcements

2023-05-12 14:15 Dominika Rydygier Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dot. cz. II

Zawiadomienie o rozs [...].pdf

2023-04-28 11:02 Dominika Rydygier Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. I

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-04-14 12:18 Dominika Rydygier Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-14 09:08 Dominika Rydygier Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-06 11:46 Dominika Rydygier - Odpowiedzi na pytania z dnia 06.04.2023 r.
- Modyfikacja SWZ z dnia 06.04.2023 r.

Modyfikacja SWZ 06.0 [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-04-03 13:33 Dominika Rydygier Odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2023 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 848