Proceeding: OR-VIII.272.15.2023.DM Remont budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego w miejscowości Kuźnica, ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica.

Marta Tokarewicz
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 13-03-2023 11:22:00
Placing offers: 31-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 34.34 2023-03-13 11:22:00 Proceeding
infromacja o zatwierdzeniu na stronę 15.pdf pdf 850.88 2023-03-31 08:11:41 Public message

Announcements

2023-03-31 08:11 Marta Tokarewicz Informacja o zatwierdzeniu wyników negocjacji

infromacja o zatwier [...].pdf

The number of page views: 399