Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/600/23 Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Murcki sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 10-03-2023 11:19:00
Placing offers : 29-03-2023 10:00:00
Offers opening : 29-03-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.7z 7z 79.65 2023-03-10 11:19:00 Proceeding
SWZ TK 06.03.23.docx docx 123.85 2023-03-10 11:19:00 Proceeding
OPZ zał. 2 aparat TK 06.03.23.doc doc 167 2023-03-10 11:19:00 Proceeding
2023-OJS050-147233-pl TK.pdf pdf 115.08 2023-03-10 11:19:00 Proceeding
uzasadnienie skrócenia terminu Szpital Murcki MK 06.03.23.docx docx 17.76 2023-03-10 11:19:00 Proceeding
załącznik nr 10 - projektowane postanowienia umowy 6.03.23.docx docx 54.91 2023-03-10 11:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ - Lista gwarantowanych badań 6.03.23.doc doc 72 2023-03-10 11:19:00 Proceeding
2023-OJS055-160311-pl ogł. o zmianie terminu.pdf pdf 65.43 2023-03-17 09:50:21 Public message
informacja o zmianie terminu TK.docx docx 266.13 2023-03-17 09:50:21 Public message
wyjaśnienie treści SWZ, zmiany.7z 7z 4508.32 2023-03-22 15:31:19 Public message
2023-OJS058-172618-pl ogłoszenie o zmianie trminu 2.pdf pdf 65.66 2023-03-22 15:31:19 Public message
wyjaśnienie treści SWZ, zmiany.zip zip 4543.31 2023-03-22 15:39:56 Public message
informacja z otrwarcia ofert29.03.2023 TK.docx docx 265.35 2023-03-29 11:22:57 Public message
informacja o wyniku postępowania 17.04.23 TK.pdf pdf 265.23 2023-04-17 12:25:36 Public message

Announcements

2023-04-17 12:25 Katarzyna Okoń Informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku [...].pdf

2023-03-29 11:22 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

informacja z otrwarc [...].docx

2023-03-29 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 1 757 634,98 PLN
2023-03-22 15:39 Katarzyna Okoń Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany jej treści (m.in. zmiana terminu składania ofert, zmiana treści oświadczenia nr 6)

wyjaśnienie treści S [...].zip

2023-03-22 15:31 Katarzyna Okoń Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany jej treści (m.in. zmiana terminu składania ofert, zmiana treści oświadczenia nr 6)

wyjaśnienie treści S [...].7z

2023-OJS058-172618-p [...].pdf

2023-03-17 09:50 Katarzyna Okoń Informacja o zmianie terminu składani ofert.

2023-OJS055-160311-p [...].pdf

informacja o zmianie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1218