Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 47/2023/Stalowa Wola Usługa ubezpieczenia Gminy Stalowa Wola oraz jednostek podległych

Katarzyna Drzewiecka
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 10-03-2023 11:23:00
Placing offers : 13-04-2023 10:00:00
Offers opening : 13-04-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
f620 SWZ przetarg nieograniczony UE.pdf pdf 630.74 2023-03-10 11:23:00 Proceeding
f640 załączniki do swz wersja edytowalna przetarg ma jątek (1).doc doc 233.5 2023-03-10 11:23:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 246.26 2023-03-10 11:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.28 2023-03-10 11:23:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 738.46 2023-03-29 10:27:19 Public message
Skorygowany załącznik nr 5 Formularz ofertowy Pakiet II.DOC DOC 96 2023-03-29 10:27:19 Public message
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 206.61 2023-03-30 10:30:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.87 2023-04-11 09:45:07 Public message
Zmiana do SWZ.pdf pdf 185.97 2023-04-11 09:45:07 Public message
F617 Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 368.16 2023-04-13 10:06:21 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 200.28 2023-04-13 11:20:53 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 271.04 2023-05-17 11:06:33 Public message

Announcements

2023-05-17 11:06 Katarzyna Drzewiecka Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wynikach postępowania.

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2023-04-13 11:20 Katarzyna Drzewiecka Informacja o otwarciu ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2023-04-13 10:06 Katarzyna Drzewiecka Informacja o kwocie na realizację zamówienia

F617 Informacja o kw [...].pdf

2023-04-13 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-11 09:45 Katarzyna Drzewiecka Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana do SWZ.pdf

2023-03-30 10:30 Katarzyna Drzewiecka Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-03-29 10:27 Katarzyna Drzewiecka Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Skorygowany załączni [...].DOC

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1042