Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00129936/01 Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego w ramach realizacji zadania ”Biecki Jarmark Kultury”.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 10-03-2023 12:11:00
Placing offers : 22-03-2023 10:00:00
Offers opening : 22-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.45 2023-03-10 12:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 216.68 2023-03-10 12:11:00 Proceeding
zal-nr 3- swz -oswiadczenie.docx docx 56.96 2023-03-10 12:11:00 Proceeding
zal-nr-1-SWZ.pdf pdf 144.49 2023-03-10 12:11:00 Proceeding
zal-nr-2-formularz oferty (1).doc doc 77 2023-03-10 12:11:00 Proceeding
zał nr 4 - istotne postanowienia umowne cz. 1.pdf pdf 575.2 2023-03-10 12:11:00 Proceeding
zał nr 4 - istotne postanowienia umowne cz. 2.pdf pdf 749.17 2023-03-10 12:11:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ 17.03.2023.pdf pdf 105.3 2023-03-17 12:20:06 Public message
zmieniony zał. nr 1 do opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 145.33 2023-03-17 12:23:22 Public message
Zmiana treści SWZ 17.03.2023.pdf pdf 87.43 2023-03-17 12:23:22 Public message
oglosz.o.zmianie.ogloszenia.pdf pdf 41.02 2023-03-17 12:24:05 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 90.79 2023-03-22 13:50:58 Public message
wybór oferty.pdf pdf 789.14 2023-04-03 11:04:06 Public message

Announcements

2023-04-03 11:04 Magdalena Lenard INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór oferty.pdf

2023-03-22 13:50 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2023-03-22 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę:
dla części I - 90 000,00 zł brutto
dla części II - 10 000,00 zł brutto
2023-03-17 12:24 Magdalena Lenard UWAGA !!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.03.2023 r.
2023-03-17 12:24 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.03.2023 r.

oglosz.o.zmianie.ogl [...].pdf

2023-03-17 12:23 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ z dnia 17.03.2023 r. wraz z nowym zmienionym załącznikiem nr 1 do SWZ.

zmieniony zał. nr 1 [...].pdf

Zmiana treści SWZ 17 [...].pdf

2023-03-17 12:20 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 17.03.2023 r.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 770