Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/SIR/23 USŁUGA WYKONYWANIA KWARTALNYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI ORAZ USUWANIA AWARII URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I CHŁODNICZYCH W OBIEKTACH WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

Agnieszka Walkowska-Walkiewicz
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-03-2023 10:24:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie_o_zamówieniu_03_SIR_23.pdf pdf 135.33 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
02_SWZ_03_SiR_23.doc doc 236.5 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
03_zal_nr_1_do_SWZ_03_SIR_23_formularz_ofertowy.doc doc 84.5 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
04_zal_nr_2_do SWZ_03_SIR_23_opis_przemiotu_zamówienia-formularz_cenowy.doc doc 628.5 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
05_zal_nr_3_do_SWZ_03_SIR_23 - oświadczenie_wykonawcy_wykluczenie_spełnianie_warunków.doc doc 42.5 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
06_zal_nr_4_do_SWZ_03_SIR_23_wykaz_osób_do_realizacji_zamówienia.doc doc 76.5 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
07_zal_nr_5_do_SWZ_03_SIR_23_wykaz_wykonanych_usług.doc doc 71 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
08_zal_nr_6_do_SWZ_03.SIR.23_oświadczenie_art._117_ust_4_ustawy_PZP.doc doc 67.5 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
09_zal_nr_7_do_SWZ_03_SIR_23_zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby.doc doc 74.5 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
10_zal_nr_8_do_SWZ-03_SIR_23_projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 100 2023-03-09 10:24:00 Proceeding
11 pytania_wyjaśnienia_do_ SWZ_03_SIR_23.doc doc 97.5 2023-03-13 13:30:19 Public message
12 pytania_wyjaśnienia_II_do_ SWZ_03_SIR_23.doc doc 99.5 2023-03-16 14:17:39 Public message
13_informacja_z_otwarcia_ofert_03_SIR_23.doc doc 99 2023-03-20 09:53:25 Public message

Announcements

2023-03-20 09:53 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 03/SIR/23

13_informacja_z_otwa [...].doc

2023-03-20 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 984 000,00 zł brutto
2023-03-16 14:17 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Pytania i wyjaśnienia II do SWZ 03/SIR/23

12 pytania_wyjaśnien [...].doc

2023-03-13 13:30 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Pytania i wyjaśnienia do SWZ 03/SIR/23

11 pytania_wyjaśnien [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 730