Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KZB.360.1.16.2023 Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 01 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Dusznikach

Deadlines:
Published : 09-03-2023 08:20:00
Placing offers : 16-03-2023 11:00:00
Offers opening : 16-03-2023 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 83.49 2023-03-09 08:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.docx docx 18.34 2023-03-09 08:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 79.3 2023-03-09 08:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych .pdf pdf 41.64 2023-03-09 08:20:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 40.16 2023-03-17 08:15:19 Public message
Unieważnienie zapytania ofertowego.pdf pdf 378.37 2023-04-05 08:43:40 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 273.27 2023-03-16 11:00:00 Public message

Announcements

2023-04-05 08:43 Damian Baran Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapyta [...].pdf

2023-03-17 08:15 Damian Baran Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-16 11:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 355