Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.6.2023 Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Deadlines:
Published : 08-03-2023 15:36:00
Placing offers : 17-03-2023 12:00:00
Offers opening : 17-03-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.71 2023-03-08 15:36:00 Proceeding
SWZ.docx docx 82.42 2023-03-08 15:36:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 263.36 2023-03-08 15:36:00 Proceeding
pytania_wyjasnienia_tresci_SWZ.pdf pdf 723.87 2023-03-14 14:42:34 Public message
informacja_o_kwocie.pdf pdf 543.6 2023-03-17 12:04:58 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 550.75 2023-03-17 13:57:58 Public message
informacja_o_wyborze_UA.271.1.6.2023.pdf pdf 661.13 2023-04-12 15:16:39 Public message
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 92.48 2023-05-24 12:31:42 Public message

Announcements

2023-05-24 12:31 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-04-12 15:16 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach Części nr 1 i Części nr 2 postępowania.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-03-17 13:57 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-03-17 12:04 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja_o_kwocie. [...].pdf

2023-03-14 14:42 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania i wyjaśnienia treści SWZ.

pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487