Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/84/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 84/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 07-03-2023 10:58:00
Placing offers : 18-04-2023 11:00:00
Offers opening : 18-04-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Związek Gmin „Ekowod”, ul. Olsztyńska 10D, 11-100 Lidzbark Warmiński;
 • Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec;
 • Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Rynek 12, 62-100 Wągrowiec;
 • Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55, 62-100 Wągrowiec;
 • Biblioteka Miejska w Wągrowcu, ul. Średnia 18, 62-100 Wągrowiec;
 • Muzeum Regionalne w Wągrowcu, ul. Opacka 15, 62-100 Wągrowiec;
 • Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Skocka 18, 62-100 Wągrowiec;
 • Aquapark Wągrowiec sp. z o. o., ul. Kościuszki 49a, 62-100 Wągrowiec;
 • Powiat Płocki, ul. Bielska 59, 09-400 Płock;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock;
 • Gmina Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta;
 • Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta, ul. Targowa 9, 22-110 Ruda-Huta;
 • Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski;
 • Gmina Zduny, Zduny 1C, 99-440 Zduny;
 • Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny, Nowe Zduny 1F, 99- 440 Zduny;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski;
 • Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie, Czarnocin 100C, 28- 506 Czarnocin;
 • Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz;
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. St. Romanowskiego 1, 28- 530 Skalbmierz;
 • Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu, ul. St. Romanowskiego 3, 28- 530 Skalbmierz;
 • OSP Sielec Kolonia, Sielec Kolonia 72, 28-530 Skalbmierz;
 • Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków;
 • Gmina Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 287.84 2023-03-07 10:58:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:84:2023.pdf pdf 560.37 2023-03-07 10:58:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:84:2023.zip zip 1596.3 2023-03-07 10:58:00 Proceeding
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-GZ-84_v01.pdf pdf 145.32 2023-06-09 23:04:16 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 84 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 253.82 2023-03-20 19:03:31 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 84 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 173.43 2023-03-30 12:43:38 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:84:2023 - sprostowanie_30.03.23.zip zip 1976.32 2023-03-30 13:24:21 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 84 GZ EE 2023_V03.pdf pdf 165.93 2023-04-05 12:41:26 Public message
Sprostowanie_zmiana_terminu_DUUE.pdf pdf 187.13 2023-04-07 10:31:09 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:84:2023 - zmiana_05.04.23.zip zip 2488.21 2023-04-07 10:31:09 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_84_GZEE.pdf pdf 184.1 2023-04-18 11:16:43 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_84.pdf pdf 196.39 2023-04-18 11:40:07 Public message

Announcements

2023-06-09 23:04 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-04-18 11:40 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-04-18 11:16 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-04-07 10:31 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał sprostowania dokumentacji przetargowej. Termin na składanie ofert został zmieniony. Nowy termin:18.04.2023 r. godz. 11:00
Nowy termin i dokumentacja zostały opublikowane zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

Sprostowanie_zmiana_ [...].pdf

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-04-05 12:41 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 84/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.
Termin wskazany na złożenie oferty ulegnie zmianie. Nowy termin zostanie opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-03-30 13:24 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał sprostowania dokumentacji przetargowej (zmiany nie wpływające w sposób istotny na zakres zamówienia). Termin na składanie ofert pozostaje bez zmian.

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-03-30 12:43 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 84/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-03-20 19:03 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 84/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1575