Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-VIII.272.20.2023.DM Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim

Diana Matoszko-Borowska
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 07-03-2023 07:07:00
Placing offers : 22-03-2023 10:00:00
Offers opening : 22-03-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 203.98 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1745.6 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.doc doc 82 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy.doc doc 84 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załacznik nr 2a Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 34.5 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia.doc doc 35 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 28 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności.doc doc 29 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 473 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 277 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 41 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 47 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji.doc doc 49.5 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7a Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc doc 47 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz robót budowlanych.doc doc 54 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług.doc doc 42 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załacznik nr 10 PFU 1268B.doc doc 2062 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Karta gwarancyjna.doc doc 43.5 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy,.doc doc 46.5 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Harmonogram rzeczowo finansowy..doc doc 32 2023-03-07 07:07:00 Proceeding
informacja o kwocie 20.pdf pdf 873.28 2023-03-22 10:03:01 Public message
infromacja z otwarcia ofert.pdf pdf 711.16 2023-03-22 13:56:21 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cześć 1 zamówienia 20.pdf pdf 878.03 2023-03-29 12:48:26 Public message
informacja o uniewaznieniu cz. II.pdf pdf 433.68 2023-04-19 07:47:04 Public message

Announcements

2023-04-19 07:47 Marta Tokarewicz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cześć II zamówienia

informacja o uniewaz [...].pdf

2023-03-29 12:48 Marta Tokarewicz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cześć I zamówienia

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-03-22 13:56 Marta Tokarewicz informacja z otwarcia ofert

infromacja z otwarci [...].pdf

2023-03-22 10:03 Marta Tokarewicz Informacja o kwocie

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 679