Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.2.2023 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 06-03-2023 12:17:00
Placing offers : 21-03-2023 09:00:00
Offers opening : 21-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (2) - podpisany.pdf pdf 2525.75 2023-03-06 12:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Dokumentacja dot.przedmiotu zamówienia.zip zip 39689.15 2023-03-06 12:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu (2_2023).pdf pdf 123.24 2023-03-06 12:17:00 Proceeding
załączniki do SWZ (edytowalne).doc doc 438 2023-03-06 12:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert (2) - podpisany.pdf pdf 760.77 2023-03-21 10:12:24 Public message
Informacja o wyborze oferty (ogólna) - podpisany.pdf pdf 697.73 2023-03-30 13:43:28 Public message

Announcements

2023-03-30 13:43 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-21 10:12 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-21 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.680.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 747