Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.7021.28.2023 „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PATERKU ULICA WYZWOLENIA GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ ORAZ NA ODCINKU ZAMOŚĆ - TUR GM. SZUBIN”

Alicja Dymel-Kobza
Gmina Nakło nad Notecią Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-03-2023 09:15:00
Placing offers : 17-04-2023 09:00:00
Offers opening : 17-04-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 30.12.2022 r. Gmina Nakło nad Notecią świadczy w niniejszym postępowaniu pomocnicze działania zakupowe na rzecz Zamawiającego i jest jego pełnomocnikiem, zgodnie z art. 37 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

Dane pełnomocnika:

Gmina Nakło nad Notecią

ul. Ks. Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 5581768632

Regon: 092350895

 

Godziny pracy:

- poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30;

- wtorek: od 7:30 do 16:30;

- piątek: od 7:30 do 14:30


Dane Zamawiającego:

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin

ul. Młyńska 22

89-100 Nakło nad Notecią

Adres do korespondencji:

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 – 100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: zwiazek@zgkns.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 558-15-45-903

Regon 091659082


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 807.48 2023-03-10 09:15:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 79.36 2023-03-10 09:15:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 433.96 2023-03-10 09:15:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 947.2 2023-03-10 09:15:00 Proceeding
Załącznik 11 i 12 PFU, dokumentacja.docx docx 12.46 2023-03-10 09:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu 2023-OJS050-143538-pl.pdf pdf 129.13 2023-03-10 09:15:33 Proceeding
odpowiedzi na pytania (002).pdf pdf 147.24 2023-04-03 09:17:53 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2023-OJS066-195802-pl.pdf pdf 72.97 2023-04-03 09:17:53 Public message
wyzwolenia ark 1.pdf pdf 227.53 2023-04-03 09:17:53 Public message
wyzwolenia ark 2.pdf pdf 214.1 2023-04-03 09:17:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 168.01 2023-04-17 12:12:14 Public message
sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 167.23 2023-04-17 12:29:50 Public message
rozstrzygniecie postępowania na stronę.pdf pdf 222.8 2023-04-26 14:42:30 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 48.29 2023-05-24 11:11:33 Public message

Announcements

2023-05-24 11:11 Gracjana Malagowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-04-26 14:42 Alicja Dymel-Kobza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rozstrzygniecie post [...].pdf

2023-04-17 12:29 Alicja Dymel-Kobza sprostowanie informacji z otwarcia ofert

sprostowanie informa [...].pdf

2023-04-17 12:12 Alicja Dymel-Kobza informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-17 09:00 Buyer message Zamawiający zaplanował na sfinansowanie kwotę 5.263.157,89 zł brutto
2023-04-03 09:17 Alicja Dymel-Kobza odpowiedzi na pytania, modyfikacja SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

sprostowanie ogłosze [...].pdf

wyzwolenia ark 1.pdf

wyzwolenia ark 2.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1208