Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OATZP.272.6.2023 Zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. 2023/2024

Deadlines:
Published : 06-03-2023 10:02:00
Placing offers : 06-04-2023 09:00:00
Offers opening : 06-04-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OATZP.272.6.2023 SWZ.pdf pdf 2106.89 2023-03-06 10:02:00 Proceeding
OATZP.272.6.2023 Załącznik nr 1.zip zip 231.65 2023-03-06 10:02:00 Proceeding
OATZP.272.6.2023 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 69.5 2023-03-06 10:02:00 Proceeding
OATZP.272.6.2023 Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 214.27 2023-03-06 10:02:00 Proceeding
OATZP.272.6.2023 Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy_Wykonawcy wspólnie dot. przesłanek wykluczenia_Ukraina.docx docx 20.27 2023-03-06 10:02:00 Proceeding
21.03.2023 Wyjaśnienia.pdf pdf 477.9 2023-03-21 09:31:03 Public message
21.03.2023 Informacja o zmianie SWZ.pdf pdf 160.28 2023-03-21 09:33:19 Public message
21.03.2023 Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 219.09 2023-03-21 09:33:19 Public message
24.03.2023 Wyjaśnienia.pdf pdf 1078.3 2023-03-24 12:24:57 Public message
24.03.2023 Informacja o zmianie treści SWZ.zip zip 134.34 2023-03-24 12:30:57 Public message
27.03.2023 Wyjaśnienia.pdf pdf 596.52 2023-03-27 13:18:22 Public message
27.03.2023 Informacja o zmianie SWZ.zip zip 112.78 2023-03-27 13:19:40 Public message
06.03.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 761.4 2023-04-03 06:27:00 Public message
03.04.2023 Informacja o zmianie treści SWZ.pdf pdf 154.11 2023-04-03 12:56:56 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 235.79 2023-04-06 09:05:33 Public message
06.04.2023 Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 600.92 2023-04-06 13:06:42 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu dot. cz.3,4,17,19,20,21,22,26,27,28 i 46.pdf pdf 182.76 2023-04-26 13:01:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 360.92 2023-05-15 09:07:04 Public message

Announcements

2023-05-15 09:07 Agnieszka Prucnal W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-26 13:01 Agnieszka Prucnal Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części: 3, 4, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 i 46

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-04-06 13:06 Agnieszka Prucnal W załączeniu protokół z otwarcia ofert

06.04.2023 Protokół [...].pdf

2023-04-06 09:05 Agnieszka Prucnal W załączeniu Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-03 12:56 Agnieszka Prucnal Informacja o zmianie SWZ

03.04.2023 Informacj [...].pdf

2023-04-03 06:27 Agnieszka Prucnal 06.03.2023 Ogłoszenie o zamówieniu

06.03.2023 Ogłoszeni [...].pdf

2023-03-27 13:19 Agnieszka Prucnal 27.03.2023 Informacja o zmianie SWZ

27.03.2023 Informacj [...].zip

2023-03-27 13:18 Agnieszka Prucnal W załączeniu wyjaśnienia

27.03.2023 Wyjaśnien [...].pdf

2023-03-24 12:30 Monika Gałka W załączeniu informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

24.03.2023 Informacj [...].zip

2023-03-24 12:24 Monika Gałka W załączeniu wyjaśnienia.

24.03.2023 Wyjaśnien [...].pdf

2023-03-21 09:33 Agnieszka Prucnal Informacja o zmianie SWZ

21.03.2023 Informacj [...].pdf

21.03.2023 Załącznik [...].pdf

2023-03-21 09:31 Monika Gałka W załączeniu wyjaśnienia

21.03.2023 Wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1546