Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S6.261.1.5.2023 Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N,odcinek Rybno-Rozogi – etap II

Deadlines:
Published : 03-03-2023 09:44:00
Placing offers : 22-03-2023 09:00:00
Offers opening : 22-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.26 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 19028.87 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx docx 36.73 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświdczenie art. 125.1.doc doc 63 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie art. 125.5.docx docx 23.1 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie art 117.4.doc doc 233 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 zobowiązanie podmiotu.docx docx 46.23 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualności danych (2).rtf rtf 50.92 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 oświadczenie o przynależności (1)-2.docx docx 47.21 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 wykaz osób - potencjał kadrowy (2).doc doc 239 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 wykaz robót.docx docx 46.46 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9A wykaz usług.docx docx 15.06 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - projekt umowy.pdf pdf 395.47 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Przedmiar od km 2+640 do km 3+385.pdf pdf 1549.18 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Przedmiar PFU.pdf pdf 473.66 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
Promesa.pdf pdf 1223.86 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA przebudowa drogi w km od 2+640 do 3+.zip zip 13235.98 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
PFU.zip zip 3129.8 2023-03-03 09:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.66 2023-03-17 08:10:12 Public message
zmiana terminu skladania ofert.pdf pdf 396.87 2023-03-17 08:10:12 Public message
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 6346.6 2023-03-17 13:46:55 Public message
Decyzja 2.2023.pdf pdf 1983.75 2023-03-17 13:46:55 Public message
Decyzja 13.2022.pdf pdf 1602.74 2023-03-17 13:46:55 Public message
Decyzja wójta Sorkwity.pdf pdf 2311.58 2023-03-17 13:46:55 Public message
Mapa 1.pdf pdf 584.71 2023-03-17 13:46:55 Public message
Mapa 2.pdf pdf 519.75 2023-03-17 13:46:55 Public message
Mapa 3.pdf pdf 788.72 2023-03-17 13:46:55 Public message
Uchwala drzewa.pdf pdf 222.96 2023-03-17 13:46:55 Public message
WOPN.6400.8.2023.OK.pdf pdf 3085.78 2023-03-17 13:46:55 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 278.25 2023-03-22 11:52:20 Public message
wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 343.24 2023-04-07 10:15:03 Public message

Announcements

2023-04-07 10:15 Anna Zyśk ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wybór oferty najkorz [...].pdf

2023-03-22 11:52 Anna Zyśk Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-22 09:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 2 041 000,00 zł
2023-03-17 17:24 Anna Zyśk Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie
W opisie dla części obejmującej km 2+640 - 3+385 jest napisane, iż rury do przepustów pod koroną drogi mają być z rur PCV, natomiast w SST wymienione są rury HDPE. Proszę o wskazanie rodzaju rur jakie Wykonawca może użyć.
Odpowiedź: Rury PCV okrągłe karbowane.
2023-03-17 13:46 Anna Zyśk Zamawiający zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Decyzja 2.2023.pdf

Decyzja 13.2022.pdf

Decyzja wójta Sorkwi [...].pdf

Mapa 1.pdf

Mapa 2.pdf

Mapa 3.pdf

Uchwala drzewa.pdf

WOPN.6400.8.2023.OK. [...].pdf

2023-03-17 08:10 Anna Zyśk Informacja o ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminu sklad [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1116