Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/01/2023 Sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego – luz w 2023 roku na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rypinie.

Deadlines:
Published : 09-03-2023 11:35:00
Placing offers : 17-03-2023 08:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 54 280 24 61  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna RODO w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.pdf pdf 302.96 2023-03-09 11:35:00 Proceeding
zapytanie ofertowe - publ.pdf pdf 407.51 2023-03-09 11:35:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa wapna palonego mielonego – luz Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna palonego mielonego – luz odpowiadającego normie PN-EN 459-1 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rypinie. 16 metric ton - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Dostawa następować będzie partiami po 16 ton do Oczyszczalni ścieków w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16, 87-500 Rypin na koszt Dostawcy. Wykonawca w cenie uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt załadunku, transportu i rozładunku. Rozliczenie za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup wapna dokonywane będzie po każdorazowej dostawie na podstawie faktury VAT. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Terminy dostaw będą wynikały z potrzeb Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na telefoniczne zamówienie odbiorcy w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Oświadczamy, że: - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 , - nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) . Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 199