Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.16.2023 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części

Deadlines:
Published : 01-03-2023 10:40:00
Placing offers : 15-03-2023 09:00:00
Offers opening : 15-03-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.72 2023-03-01 10:40:00 Proceeding
SWZ 1.16.docx docx 135.78 2023-03-01 10:40:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy(3).docx docx 81.29 2023-03-01 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ(1).doc doc 171 2023-03-01 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-03-01 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy.docx docx 90.48 2023-03-01 10:40:00 Proceeding
Załączniki nr 2,4,5,6, do części 1,2,3.zip zip 258.9 2023-03-01 10:40:00 Proceeding
wyjasnienia i zmiana tresci SWZ.doc doc 89 2023-03-10 12:55:58 Public message
OPZ - kriostat.docx docx 92.95 2023-03-10 12:57:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert .docx docx 52.5 2023-03-15 13:48:09 Public message
Informacja o wynikach w części 1.rtf rtf 329.18 2023-03-27 13:06:03 Public message
Informacja o wynikach w części 2.rtf rtf 328.8 2023-03-27 13:06:31 Public message
Informacja o wynikach w części 3.rtf rtf 328.82 2023-03-27 13:07:01 Public message
ogłszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 135.84 2023-05-19 09:53:21 Public message

Announcements

2023-05-19 09:53 Agata Rekuć ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłszenie o udzielen [...].pdf

2023-03-27 13:07 Agata Rekuć informacja o wyborze w części 3

Informacja o wynikac [...].rtf

2023-03-27 13:06 Agata Rekuć informacja o wyborze w części 2

Informacja o wynikac [...].rtf

2023-03-27 13:06 Agata Rekuć informacja o wyborze w części 1

Informacja o wynikac [...].rtf

2023-03-15 13:48 Agata Rekuć informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-03-15 09:00 Buyer message Część nr 1 Mikroskop konfokalny 1 szt. 1 800 000,00 zł
Część nr 2 Kriostat wolnostojący 1 szt. 130 000,00 zł
Część nr 3 Mikrotom rotacyjny półautomatyczny 1 szt. 80 000,00 zł
Razem: 2 010 000,00 zł brutto
2023-03-10 12:57 Agata Rekuć zmodyfikowany załącznik nr 2 do części 2

OPZ - kriostat.docx

2023-03-10 12:55 Agata Rekuć Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

wyjasnienia i zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 845