Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/TRNS/DCZP/2023/P 8/TRNS/DCZP/2023/P - „Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Usługi transportu medycznego karetką typu „S” z zespołem specjalistycznym dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 28-02-2023 13:57:00
Placing offers : 08-03-2023 10:00:00
Offers opening : 08-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 8_TRNS_DCZP_2023_P.pdf pdf 103.22 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
SWZ 8_TRNS_DCZP_2023_P.pdf pdf 1469.96 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 59.5 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy 8_TRNS_DCZP_2023_P.xls xls 40.5 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia transport karetka.docx docx 33.32 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenia.doc doc 48.5 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa transport karetka.doc doc 39.5 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Umowy - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 1174.71 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów.doc doc 39.5 2023-02-28 13:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy transport karetka.pdf pdf 1310.97 2023-03-07 13:00:31 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1062.77 2023-03-08 11:50:47 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 1062.45 2023-03-10 13:35:07 Public message

Announcements

2023-03-10 13:35 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2023-03-08 11:50 Iga Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-08 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 43.900,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 180