Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-429/23/30/Z Dostawa i montaż sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni.

Deadlines:
Published : 28-02-2023 15:47:00
Placing offers : 08-03-2023 10:00:00
Offers opening : 08-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do edycji.doc doc 263 2023-02-28 15:47:00 Proceeding
SWZ WZP-429.23.30.Z.doc doc 412 2023-02-28 15:47:00 Proceeding
SWZ WZP-429.23.30.Z.pdf pdf 803.95 2023-02-28 15:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.23 2023-02-28 15:47:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie do treści SWZ.doc doc 99 2023-03-01 10:29:15 Public message
Odpowiedź na pytanie do treści SWZ.pdf pdf 76.87 2023-03-01 10:29:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 63.5 2023-03-08 11:43:59 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 87.38 2023-03-08 11:43:59 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd 1.pdf pdf 91.85 2023-03-17 14:12:56 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd 2.pdf pdf 101.76 2023-03-17 14:16:46 Public message
informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 2.pdf pdf 94.29 2023-03-27 15:39:05 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 83 2023-04-07 09:32:00 Public message

Announcements

2023-04-07 09:32 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-27 15:39 Piotr Sobieraj Informacja o ponownym wyborze oferty zd. nr 2

informacja o ponowny [...].pdf

2023-03-17 14:16 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 2

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-17 14:12 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 1

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-08 11:43 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-08 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 103.000,00 PLN brutto, w podziale na zadania:
1) Zadanie nr 1 - 50.000,00 PLN brutto;
2) Zadanie nr 2 - 53.000,00 PLN brutto.
2023-03-01 10:29 Piotr Sobieraj Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Odpowiedź na pytanie [...].doc

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 457