Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.5.2023 Wykonanie modernizacji istniejącej iluminacji Ratusza w Błoniu, Rynek 6 poprzez zastosowanie oświetlenia LED RGBW ze sterowaniem DMX.

Zamówienia Publiczne
Gmina Błonie
Deadlines:
Published : 28-02-2023 11:17:00
Placing offers : 13-03-2023 10:00:00
Offers opening : 13-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja_warunkow_zamowienia.pdf pdf 294.89 2023-02-28 11:17:00 Proceeding
zal_nr_1_do_SWZ.odt odt 23.38 2023-02-28 11:17:00 Proceeding
Zal_1a_do_SWZ_Projekt _modernizacji_iluminacji_RGBW_Ratusza.zip zip 2183.65 2023-02-28 11:17:00 Proceeding
Zal_1b_do_SWZ_Dane_techniczne_istniejącej_iluminacji_Ratusza.zip zip 1200.56 2023-02-28 11:17:00 Proceeding
zal_nr_2_do_SWZ.odt odt 20.11 2023-02-28 11:17:00 Proceeding
zal_nr_3_do_SWZ.odt odt 18.42 2023-02-28 11:17:00 Proceeding
Zal_nr_4_Wzór_Umowy.pdf pdf 97.46 2023-02-28 11:17:00 Proceeding
Ogłoszenie_wzp_271_5_2023.pdf pdf 120.62 2023-02-28 11:17:01 Proceeding
Inf_dla _wykon_wzp_271_5_2023.pdf pdf 186.64 2023-03-06 14:45:29 Public message
inf_otw_of_wzp_271_5_2023.pdf pdf 197.42 2023-03-13 11:24:22 Public message
wyb_of_wzp_271_5_2023.pdf pdf 151.77 2023-04-06 15:29:35 Public message

Announcements

2023-04-06 15:29 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

wyb_of_wzp_271_5_202 [...].pdf

2023-03-13 11:24 Zamówienia Publiczne Iformacja z otwarcia ofert

inf_otw_of_wzp_271_5 [...].pdf

2023-03-13 10:00 Buyer message Nr spr. WZP.271.5.2023
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia
Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Wykonanie modernizacji istniejącej iluminacji Ratusza w Błoniu, Rynek 6 poprzez zastosowanie oświetlenia LED RGBW ze sterowaniem DMX.
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póżn. zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 200 000,00 zł brutto
2023-03-06 14:45 Zamówienia Publiczne Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Inf_dla _wykon_wzp_2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386