Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGPM.271.1.2023 „Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów– etap II.”

Wiesław Skop
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 27-02-2023 11:21:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - „Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów– etap II.”.pdf pdf 527.25 2023-02-27 11:21:00 Proceeding
Budowa Zorza - załączniki edytowalne.doc doc 102 2023-02-27 11:21:00 Proceeding
Załacznik Nr 6 - Projekt Umowy .pdf pdf 468.25 2023-02-27 11:21:00 Proceeding
08db1833-9273-90b3-4397-590011f0b68b.pdf pdf 152.16 2023-02-27 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7.zip zip 25708.81 2023-02-27 11:21:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ dla Wykonawców 1.docx docx 123.66 2023-03-16 15:05:29 Public message
Wzory kosztórysów ofertowych w wersji edytowalnej.zip zip 28.22 2023-03-16 15:05:29 Public message
oswiadczenie kwota klub.pdf pdf 178.25 2023-03-20 09:05:59 Public message
informacja z otwarcia ofert Klub .pdf pdf 245.35 2023-03-20 12:59:50 Public message

Announcements

2023-03-20 12:59 Wiesław Skop Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-20 09:05 Wiesław Skop Oświadczenie o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

oswiadczenie kwota k [...].pdf

2023-03-16 15:05 Wiesław Skop Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Wzory kosztórysów of [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 468