Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 z SP Wola Kruszyńska i Z/I Bełchatów/ 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 27-02-2023 09:50:00
Placing offers : 30-03-2023 12:00:00
Offers opening : 30-03-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 84.36 2023-02-27 09:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.26 2023-02-27 09:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 354.06 2023-02-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.52 2023-02-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 342.81 2023-02-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16 2023-02-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.17 2023-02-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2023-02-27 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 15.33 2023-02-27 12:59:54 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.89 2023-02-27 12:59:58 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.27 2023-02-27 12:59:59 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.71 2023-02-27 13:00:01 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - Platforma.pdf pdf 124.66 2023-03-21 13:17:40 Public message
Zielone Wola 11.jpg jpg 3052.78 2023-03-21 13:17:40 Public message
Zielone ZWB (002).jpg jpg 4433.2 2023-03-21 13:17:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 111.16 2023-03-30 14:55:01 Public message
Informacja o wyniku postępowania- platforma.pdf pdf 120.45 2023-05-09 14:46:01 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 174.73 2023-05-26 10:41:58 Public message

Announcements

2023-05-26 10:41 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-09 14:46 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-03-30 14:55 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-03-30 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 738 000,00 zł netto/ 4 037 040,00 zł brutto.
Z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 SP Wola Kruszyńska - 1 757 000,00 zł netto/ 1 897 560,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 SP Wola Kruszyńska - 1 757 000,00 zł netto/ 1 897 560,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 Z/I Bełchatów - 224 000,00 zł netto/ 241 920,00 zł brutto.
2023-03-21 13:17 Małgorzata Podsiadła W załączeniu odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zielone Wola 11.jpg

Zielone ZWB (002).jp [...].jpg

2023-03-21 13:14 Małgorzata Podsiadła The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1305