Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.3.2023 Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej dostępności.

Aleksandra Dering
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 24-02-2023 13:29:00
Placing offers : 09-03-2023 09:00:00
Offers opening : 09-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (3) - podpisany.pdf pdf 1395.12 2023-02-24 13:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu (3).pdf pdf 136.39 2023-02-24 13:29:00 Proceeding
Załączniki edytowalne (3).docx docx 52.34 2023-02-24 13:29:00 Proceeding
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 730.48 2023-02-24 13:33:55 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców (3) - podpisany.pdf pdf 693.97 2023-03-02 11:44:02 Public message
Modyfikacja treści SWZ (3) - podpisany.pdf pdf 776.87 2023-03-02 11:45:02 Public message
Modyfikacja treści SWZ 2 (3) - podpisany.pdf pdf 606.75 2023-03-03 13:52:29 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2 (3) - podpisany.pdf pdf 782.54 2023-03-06 12:32:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert (3) - podpisana.pdf pdf 527.31 2023-03-09 10:17:35 Public message
Informacja o wyborze oferty (3) - podpisany.pdf pdf 696.66 2023-03-16 12:50:37 Public message

Announcements

2023-03-16 12:50 Aleksandra Dering Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-09 10:17 Aleksandra Dering Infirmacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-09 09:00 Buyer message Kwota jakaą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 200.000,00 zł brutto.
2023-03-06 12:32 Aleksandra Dering Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-03-03 13:52 Aleksandra Dering Modyfikacja treści SWZ 2.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-03-02 11:45 Aleksandra Dering Modyfikacja treści SWZ.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-03-02 11:44 Aleksandra Dering Odpowiedź na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1017