Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOZ.V.260-26/ZP/23 Dostawy produktów leczniczych

Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.
Deadlines:
Published : 06-03-2023 13:27:00
Placing offers : 17-03-2023 10:00:00
Offers opening : 17-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 616.15 2023-03-06 13:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 150.44 2023-03-06 13:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.pdf pdf 77.28 2023-03-06 13:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.xlsx xlsx 129.46 2023-03-06 13:27:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.doc doc 152.5 2023-03-06 13:27:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 59.35 2023-03-07 13:38:04 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 56.39 2023-03-09 09:03:49 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 52.26 2023-03-09 11:30:37 Public message
Przedłużenie terminuu składania ofert.pdf pdf 36.14 2023-03-13 08:27:09 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 75.87 2023-03-13 11:35:57 Public message
Informacia z otwarcia ofert.pdf pdf 45.8 2023-03-17 14:01:37 Public message
Zawiadomienie o unieważenieniu.pdf pdf 37.49 2023-03-17 14:01:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - strona .pdf pdf 69.71 2023-04-07 19:02:04 Public message
Zawiadomienie o unieważenieniu.pdf pdf 37.26 2023-04-07 19:02:31 Public message

Announcements

2023-04-07 19:02 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Zawiadomienie o unieważenieniu

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-04-07 19:02 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-04-07 18:54 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-17 14:01 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Zawiadomienie o unieważenieniu

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-03-17 14:01 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Informacia z otwarcia ofert

Informacia z otwarci [...].pdf

2023-03-17 11:31 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-17 11:21 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-17 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 34 757,76
Część 2 19 230,43
Część 3 3 591,33
Część 4 5 569,56
Część 5 192,35
Część 6 5 898,96
Część 7 1 912,98
Część 8 2 993,76
Część 9 2 748,12
Część 10 1 634,29
Część 11 11 492,57
Część 12 18 717,72
Część 13 38 554,35
Część 14 1 420,74
Część 15 27 406,33
Część 16 23 055,55
Część 17 14 683,75
Część 18 2 634,75
Część 19 4 961,30
Część 20 11 918,05
Część 21 1 060,62
Część 22 8 593,44
Część 23 821,43
Część 24 212,22
Część 25 5 919,48
Część 26 1 425,60
Część 27 2 126,74
Część 28 5 042,92
Część 29 6 007,88
Część 30 12 163,45
Część 31 2 851,20
Część 32 11 957,76
Część 33 701,57
Część 34 101 042,42
2023-03-13 11:35 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-03-13 08:27 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Przedłużenie terminuu składania ofert

Przedłużenie terminu [...].pdf

2023-03-09 11:30 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-03-09 09:03 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-03-07 13:38 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1240