Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-VIII.272.9.2023.DM Dostawa maszyn budowlanych rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce

Diana Matoszko-Borowska
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 22-02-2023 14:01:00
Placing offers : 03-04-2023 10:00:00
Offers opening : 03-04-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.71 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Specyfikcja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1314.06 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.1 - Formularz ofertowy.doc doc 78 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.2 - Formularz ofertowy.doc doc 78 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.3 - Formularz ofertowy.doc doc 80 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.4 - Formularz ofertowy.doc doc 78 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.1 Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ (1).doc doc 187.5 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.2 Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ (1).doc doc 187.5 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.3 Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ.doc doc 187 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.4 Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ.doc doc 184 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Instrukcja wypełnienia JEDZ.pdf pdf 1672.48 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik 4.1 Formularz specyfikacji technicznej oferowanych maszyn.docx docx 20.23 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik 4.3 Formularz specyfikacji technicznej oferowanych masyzn.docx docx 21.57 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik 4.4 Formularz specyfikacji technicznej oferowanych maszyn.docx docx 20.01 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik4.2 Formularz specyfikacji technicznej oferowanych maszyn.docx docx 21.26 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 87 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 39 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 7- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 31.5 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 8- Oświadczenie Wykonawcy z art. 5k oraz art. 7 ust. 1.doc doc 32 2023-02-22 14:01:00 Proceeding
ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie III i IV części zamówienia.pdf pdf 140.02 2023-06-12 08:13:02 Public message
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 941.69 2023-03-17 15:17:57 Public message
Załącznik nr 5 Projekt umowy po modyfikacji.doc doc 93.5 2023-03-17 15:17:57 Public message
Odpowiedź na pytania cz. 2.pdf pdf 847.75 2023-03-21 10:51:43 Public message
Pytania nr 3 wraz z odpowiedziami i modyfikacją SWZ.pdf pdf 920.65 2023-03-24 10:02:29 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 86.75 2023-03-24 10:02:29 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 67.14 2023-03-28 10:43:08 Public message
Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 835.35 2023-03-28 10:43:08 Public message
Infromacja o kwocie.pdf pdf 675.62 2023-04-03 10:07:55 Public message
infromacja z otwarcia ofert 91.pdf pdf 893.98 2023-04-03 13:07:55 Public message
informacja o unieważnieniu na stronę 9.pdf pdf 663.47 2023-04-19 14:46:50 Public message
infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II na stronę.pdf pdf 717.08 2023-04-19 15:03:27 Public message
infromacja o wyborze III część.pdf pdf 684.08 2023-05-09 09:45:39 Public message
infromacja o wyborze IV część na stronę_.pdf pdf 704.28 2023-05-15 15:37:20 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie części I i II zamówienia.pdf pdf 133.08 2023-05-17 12:51:49 Public message

Announcements

2023-06-12 08:13 Diana Matoszko-Borowska ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie III i IV części zamówienia

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-17 12:51 Diana Matoszko-Borowska ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie części I i II zamówienia

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-15 15:37 Marta Tokarewicz Informacja o wyborze w zakresie IV części

infromacja o wyborze [...].pdf

2023-05-09 09:45 Marta Tokarewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie III części zamówienia

infromacja o wyborze [...].pdf

2023-04-19 15:03 Marta Tokarewicz Informacja o wyborze cz II

infromacja o wyborze [...].pdf

2023-04-19 14:46 Marta Tokarewicz Informacja o rozstrzygnięciu postepowania w zakresie I części

informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-19 14:20 Marta Tokarewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-03 13:07 Marta Tokarewicz Informacja z otwarcia ofert

infromacja z otwarci [...].pdf

2023-04-03 10:07 Marta Tokarewicz Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Infromacja o kwocie. [...].pdf

2023-03-28 10:43 Diana Matoszko-Borowska Modyfikacja treści SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja treści S [...].pdf

2023-03-24 10:02 Diana Matoszko-Borowska Pytania nr 3 wraz z odpowiedziami i modyfikacją SWZ

Pytania nr 3 wraz z [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-21 10:51 Marta Tokarewicz Pytania wraz z odpowiedziami

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-03-17 15:17 Diana Matoszko-Borowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami
Załącznik nr 5 Projekt umowy po modyfikacji

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Załącznik nr 5 Proje [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1620