Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/83/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 83/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 22-02-2023 10:22:00
Placing offers : 28-03-2023 11:00:00
Offers opening : 28-03-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice;
 • Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice;
 • Muzeum Regionalne w Kozienicach, ul. Parkowa 5B, 26-900 Kozienice;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnie Kozienickie, ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice;
 • Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice, ul. Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice;
 • Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin;
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin;
 • Gmina Sokołów Podlaski, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski;
 • Powiat Kozienicki, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice;
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przasnyszu ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz;
 • Gmina Boguty-Pianki, Al. Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki;
 • Gmina Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo;
 • Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo.

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:83:2023.pdf pdf 550.05 2023-02-22 10:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 230.67 2023-02-22 10:22:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:83:2023.zip zip 1233.98 2023-02-22 10:22:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 83 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 201.63 2023-03-07 12:40:22 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 83 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 180.57 2023-03-20 17:24:31 Public message
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załaczniki - VOL:EE:83:2023-sprostowanie 21.03.23.zip zip 1845.67 2023-03-21 11:19:04 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 83 GZ EE 2023_V03.pdf pdf 162.57 2023-03-22 16:49:36 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_83_GZEE.pdf pdf 125.78 2023-03-28 11:08:17 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_83.pdf pdf 165.02 2023-03-28 11:48:23 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-GZ-83_v01.pdf pdf 204.6 2023-05-15 14:47:00 Public message

Announcements

2023-05-15 14:47 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-03-28 11:48 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-03-28 11:08 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-03-22 16:49 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 83/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytania otrzymanego od Wykonawcy wraz z udzielonym wyjaśnieniem. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-03-21 11:19 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał sprostowania dokumentacji przetargowej (zmiany nie wpływające w sposób istotny na zakres zamówienia). Termin na składanie ofert pozostaje bez zmian.

SPECYFIKACJA WARUNKÓ [...].zip

2023-03-20 17:24 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 83/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytania otrzymanego od Wykonawcy wraz z udzielonym
wyjaśnieniem. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-03-07 12:40 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 83/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1292