Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSCK2.A.381.1.2023 Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych

Deadlines:
Published : 21-02-2023 09:58:00
Placing offers : 03-03-2023 10:00:00
Offers opening : 03-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.83 2023-02-21 09:58:00 Proceeding
SWZ w załącznikami nr 1 - 5.pdf pdf 555.5 2023-02-21 09:58:00 Proceeding
Zał. 2 - 4 do wersji edytowalnej.docx docx 547.55 2023-02-21 09:58:00 Proceeding
Zmiany treści SWZ z dnia 22.05.2023 r..pdf pdf 324.88 2023-02-22 11:39:25 Public message
SWZ w załącznikami nr 1 - 5 po zmianie z dnia 22.02.2022 r..pdf pdf 551.09 2023-02-22 11:39:25 Public message
Zał. 2 - 4 do wersji edytowalnej po zmianie z dnia 22.02.2023 r..docx docx 1001.96 2023-02-22 11:39:25 Public message
Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ 27.02.2023.pdf pdf 476.48 2023-02-27 13:08:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.02.2023.pdf pdf 36.43 2023-02-27 13:08:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 155 2023-03-03 12:53:33 Public message
Informacja o unieważnienieniu postępowania 08.03.2023.pdf pdf 170.71 2023-03-08 11:08:07 Public message

Announcements

2023-03-08 11:08 Witold Meller INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-03 12:53 Witold Meller Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-03 10:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 128 000,00 zł brutto
2023-02-27 13:08 Witold Meller Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Wyjaśnienie i zmiany [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-22 11:39 Witold Meller Zmiany treści SWZ z dnia 22.05.2023 r.

Zmiany treści SWZ z [...].pdf

SWZ w załącznikami n [...].pdf

Zał. 2 - 4 do wersji [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488