Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.13.2023 Budowa chodnika w m. Osiniec w ciągu drogi gminnej nr 287035P - Aleja Pierwsza, Aleja Jedenasta Ogłoszenie nr 2023/BZP 00103063/01 z dnia 2023-02-20

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 20-02-2023 20:54:00
Placing offers : 07-03-2023 09:00:00
Offers opening : 07-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Materiały Zamawiającego - załącznik do SWZ.pdf pdf 366.59 2023-02-20 20:54:00 Proceeding
Zał_6_umowa_wzór.pdf pdf 431.97 2023-02-20 20:54:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 176 2023-02-20 20:54:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00103063 01 z dnia 2023-02-20.pdf pdf 118.55 2023-02-20 20:54:00 Proceeding
SWZ_20.02.2023..pdf pdf 604.69 2023-02-20 20:54:00 Proceeding
PT+SST.zip zip 27535.42 2023-02-20 21:50:11 Proceeding
zestawienie_ofert_7.03.2023 do zamieszczenia.pdf pdf 227.93 2023-03-07 11:40:07 Public message
wybór_oferty_20.03.2023.pdf pdf 71.29 2023-03-20 12:27:22 Public message

Announcements

2023-03-20 12:27 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa chodnika w m. Osiniec w ciągu drogi gminnej nr 287035P - Aleja Pierwsza, Aleja Jedenasta

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że
w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

WBR-SERWIS
Pakszyn 1B, 62-250 Czerniejewo
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą liczbę punktów, spełnia warunki określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu.
Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy którzy otrzymali następującą liczbę punktów - w załączeniu

wybór_oferty_20.03.2 [...].pdf

2023-03-07 11:40 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączeniu.

zestawienie_ofert_7. [...].pdf

2023-03-06 19:35 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 300 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 643