Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.4.2023.MW „Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 24 miesięcy kompleksowej obsługi druku i urządzeń drukujących i kopiujących oraz dzierżawy 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku”

Deadlines:
Published : 17-02-2023 11:31:00
Placing offers : 27-02-2023 10:00:00
Offers opening : 27-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.4 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 164.46 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 246.14 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 78.17 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie.pdf pdf 65.4 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ - Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.pdf pdf 154.71 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie.pdf pdf 67.56 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług.pdf pdf 60.16 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie.pdf pdf 49.95 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 175.55 2023-02-17 11:31:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 846.56 2023-02-27 13:36:14 Public message
unieważnienie - strona.pdf pdf 354.82 2023-03-06 13:10:23 Public message

Announcements

2023-03-06 13:10 Marcin Weitmann INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

unieważnienie - stro [...].pdf

2023-02-27 13:36 Marcin Weitmann INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-02-17 11:38 Marcin Weitmann Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 235.870,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375