Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.3.1.2023 Wymiana okien w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 23

Deadlines:
Published : 17-02-2023 08:36:00
Placing offers : 10-03-2023 09:00:00
Offers opening : 10-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 465.5 2023-02-17 08:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 30.34 2023-02-17 08:36:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ.7z 7z 636.5 2023-02-17 08:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08db0f39-e8f8-e53e-c54c-750011f27be6 (1).pdf pdf 144.02 2023-02-17 08:36:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ 1.rtf rtf 225.98 2023-02-28 10:40:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08db1a2b-4a86-c7d5-f37b-c50010ecd4f1.pdf pdf 34.88 2023-03-01 09:06:39 Public message
zmiana treści SWZ.rtf rtf 216.3 2023-03-01 09:06:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 205.16 2023-03-10 11:14:09 Public message
informacja o wyniku postępowania na stronę.docx docx 21.49 2023-03-20 12:06:50 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 08db3cb3-6dcb-b2dd-91b4-050010bbe768.pdf pdf 64.35 2023-04-14 09:15:06 Public message

Announcements

2023-04-14 09:15 Kamila Kartaszow Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-20 12:06 Kamila Kartaszow Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyniku [...].docx

2023-03-10 11:14 Kamila Kartaszow informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-03-10 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza środki finansowe w wysokości: 480 000, 00 zł.
2023-03-01 09:06 Kamila Kartaszow zmiana treści SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SWZ.rt [...].rtf

2023-02-28 10:40 Kamila Kartaszow wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienia treści S [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 744