Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DUM/13-TP/1-2023 Zakup samochodów osobowych dla potrzeb EES S.A. w Katowicach

Zamówienia publiczne
Ekoenergia Silesia S.A.
Deadlines:
Published : 16-02-2023 19:39:00
Placing offers : 24-02-2023 10:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP ogł o zam TP 1.pdf pdf 127.71 2023-02-16 19:39:00 Proceeding
SWZ.zip zip 1492.11 2023-02-16 19:39:00 Proceeding
inform z otw ofert DUM:13-TP:1-2023.xls - tryb zgodności.pdf pdf 24.08 2023-02-28 11:13:51 Public message
pismo inf o wyniku na str DUM:13-TP:1-2023.pdf pdf 239.67 2023-03-02 13:07:41 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
z1.2_OPZ zakup samochodów-sig.pdf pdf 430.22
z1_form_ of_TP_1-sig.pdf pdf 558.21
z2_oswiad_o_braku_podst_do_ wykl i spełn_war_TP 1-sig-sig-sig.pdf pdf 1044.04
z3 projekt_postanow_umowy TP 1.docx docx 41.71
zał 3 do umowy - klauzula RODO PZP-sig.pdf pdf 1060.29
Kopia z1.1_Form_cen_TP 1-sig.pdf pdf 363.8

Announcements

2023-03-02 13:07 Zamówienia publiczne Wynik postępowania

pismo inf o wyniku n [...].pdf

2023-02-28 11:14 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 74 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia ofertę
2023-02-28 11:13 Zamówienia publiczne Informacja z otwarcia ofert

inform z otw ofert D [...].pdf

2023-02-24 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 369 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 328