Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.4.2023 Usługi przeglądów eksploatacyjnych pojazdów i maszyn należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na części

Deadlines:
Published : 16-02-2023 15:39:00
Placing offers : 27-02-2023 12:00:00
Offers opening : 27-02-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - przeglądy.pdf pdf 165.22 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
SWZ.docx docx 120.56 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Wykaz sprzętu.xlsx xlsx 273.98 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Zał. nr 1a do SWZ - Lista czynnosci obsługowych.docx docx 63.34 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 72.47 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 39.4 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Zał. nr 3a do SWZ- Formularz cenowy.xlsx xlsx 34.97 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 33.05 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia.DOC DOC 67.5 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjna.docx docx 27.48 2023-02-16 15:39:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 437.3 2023-02-27 12:06:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert UA.271.1.4.2023.pdf pdf 755.32 2023-02-27 15:07:42 Public message
Informacja o unieważnieniu cz. V,VI,VII i IX.pdf pdf 551.42 2023-03-01 12:49:02 Public message
Informacja o unieważnieniu cz. II.pdf pdf 432.08 2023-03-06 15:36:10 Public message
Informacja o unieważnieniu cz. I.pdf pdf 434.02 2023-03-10 11:37:13 Public message
Informacja o wyborze cz. III.pdf pdf 445.55 2023-03-10 11:51:52 Public message
Informacja o wyborze cz. IV.pdf pdf 443.15 2023-03-10 12:13:28 Public message
Informacja o wyborze cz. VIII.pdf pdf 446.03 2023-03-10 12:30:39 Public message
ogł. o wyniku postępowania.pdf pdf 139.36 2023-03-28 13:59:09 Public message

Announcements

2023-03-28 13:59 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogł. o wyniku postęp [...].pdf

2023-03-10 12:30 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części VIII.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-10 12:13 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części IV.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-10 11:51 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części III.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-10 11:37 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach części: I.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-06 15:36 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach części: II.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-01 12:49 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach części: V, VI, VII i IX.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-27 15:07 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 12:06 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 660