Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.7021.21.2023 Tryb podstawowy bez negocjacji „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki-Janowo-Paterek Gmina Nakło nad Notecią”.

Alicja Dymel-Kobza
Gmina Nakło nad Notecią Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-02-2023 12:27:00
Placing offers : 04-04-2023 09:00:00
Offers opening : 04-04-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 30.12.2022 r. Gmina Nakło nad Notecią świadczy w niniejszym postępowaniu pomocnicze działania zakupowe na rzecz Zamawiającego i jest jego pełnomocnikiem, zgodnie z art. 37 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

Dane pełnomocnika:

Gmina Nakło nad Notecią

ul. Ks. Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 5581768632

Regon: 092350895

 

Godziny pracy:

- poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30;

- wtorek: od 7:30 do 16:30;

- piątek: od 7:30 do 14:30


Dane Zamawiającego:

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin

ul. Młyńska 22

89-100 Nakło nad Notecią

Adres do korespondencji:

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 – 100 Nakło nad Notecią

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02

e-mail: zwiazek@zgkns.pl

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat Nakielski

NIP: 558-15-45-903

Regon 091659082W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08db0f40-7157-6c87-2c60-cd000e95933b.pdf pdf 153.42 2023-02-15 12:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 577.58 2023-02-15 12:27:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 58.87 2023-02-15 12:27:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 417.08 2023-02-15 12:27:00 Proceeding
PFU.zip zip 2282.53 2023-02-15 12:27:00 Proceeding
mapy z lokalizacją Paterek-Wieszki.zip zip 1504.72 2023-03-03 14:16:26 Public message
odpowiedzi na pytanie, Modyfikacja SWZ.pdf pdf 150.24 2023-03-03 14:16:26 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08db1be8-f94c-27b3-cacb-e40011811a46.pdf pdf 36.66 2023-03-03 14:16:26 Public message
po zmianie projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 434.18 2023-03-03 14:16:26 Public message
Modyfikacja SWZ 2.pdf pdf 121.06 2023-03-10 11:40:02 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08db2134-f2e1-ca25-ca86-3d0011362211.pdf pdf 36.67 2023-03-10 11:40:02 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 121.32 2023-03-16 08:54:26 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08db25f2-a8ae-3ed5-0adf-0800121cee09.pdf pdf 36.24 2023-03-16 08:54:26 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 164.18 2023-03-20 14:24:19 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08db293e-8701-9eb4-a055-4100125dc524.pdf pdf 36.67 2023-03-20 14:24:19 Public message
Paterek-Wieszki.zip zip 5129.71 2023-03-20 14:24:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 160.07 2023-04-04 13:28:15 Public message
rozstrzygniecie postępowania na stronę.pdf pdf 223.43 2023-04-24 12:50:11 Public message

Announcements

2023-04-24 12:50 Gracjana Malagowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rozstrzygniecie post [...].pdf

2023-04-04 13:28 Alicja Dymel-Kobza informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-04 09:00 Buyer message Zamawiający zaplanował na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.551.020,41 zł brutto.
2023-03-20 14:24 Alicja Dymel-Kobza odpowiedzi na pytania, zmiana terminu

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Paterek-Wieszki.zip

2023-03-16 08:54 Alicja Dymel-Kobza zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-10 11:40 Alicja Dymel-Kobza zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ 2.pd [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-03 14:16 Alicja Dymel-Kobza odpowiedź na pytanie, modyfikacja SWZ, zmiana terminu składania ofert

mapy z lokalizacją P [...].zip

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

po zmianie projektow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1278