Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.272.8.2023 Remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew – Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy

Sylwester Woźniak
Powiat Zduńskowolski
Deadlines:
Published : 15-02-2023 09:33:00
Placing offers : 03-03-2023 10:00:00
Offers opening : 03-03-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa - zał. nr 7 do SWZ.7z 7z 10209.7 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SWZ.doc doc 60.5 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.76 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Zał. nr 2 do SWZ.pdf pdf 140.83 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
Oświadzcenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczenia - zał. Nr 3 SWZ.docx docx 19.44 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
STWIORB - zał. nr 8 do SWZ.7z 7z 4422.3 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
SWZ - Remony Wólka - Suchoczasy-sig.pdf pdf 632.24 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
Wykaz Osób załącznik Nr 5 do SWZ.docx docx 18.84 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
Wykaz Robót załącznik Nr 4 do SWZ.docx docx 20.15 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
Wzór umowy zał. nr 6 do SWZ.pdf pdf 1011.84 2023-02-15 09:33:00 Proceeding
Informacja o przeznaczonej kwocie-sig.pdf pdf 313.51 2023-03-03 09:58:56 Public message
Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 318.64 2023-03-03 13:04:16 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 290 2023-03-23 13:22:00 Public message

Announcements

2023-03-23 13:22 Sylwester Woźniak Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-03 13:04 Sylwester Woźniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-03 09:58 Sylwester Woźniak Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o przezna [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 624