Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.2.2023.MW Przygotowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”- dla Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół „Elektryk” w Słupsku

Deadlines:
Published : 14-02-2023 10:43:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ wraz z załącznikami.zip zip 1890.83 2023-02-14 10:43:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 201.88 2023-02-14 10:43:00 Proceeding
wyjaśnienia treści swz.pdf pdf 969.43 2023-02-17 13:46:17 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 737.28 2023-02-22 11:33:20 Public message
wybór cz. 1 - na stone.pdf pdf 924.03 2023-03-06 09:42:41 Public message
wybór cz. 3 na stronę.pdf pdf 842.48 2023-03-06 09:45:05 Public message
wybór cz. 2 na stronę.pdf pdf 477.83 2023-03-06 09:50:17 Public message

Announcements

2023-03-06 09:50 Marcin Weitmann INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– dot. CZĘŚCI 2 – Kurs Social Media dla Biznesu dla 16 uczniów

wybór cz. 2 na stron [...].pdf

2023-03-06 09:45 Marcin Weitmann INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– dot. CZĘŚCI 3 – Zajęcia warsztatowe „Inteligentny budynek”

wybór cz. 3 na stron [...].pdf

2023-03-06 09:42 Marcin Weitmann INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
– dot. CZĘŚCI 1 - Kurs zarządzanie czasem dla 6 uczniów

wybór cz. 1 - na sto [...].pdf

2023-02-22 11:33 Marcin Weitmann INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-02-17 13:46 Marcin Weitmann WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wyjaśnienia treści s [...].pdf

2023-02-14 10:47 Marcin Weitmann Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 49.652,79 zł brutto, w tym: na CZĘŚĆ 1: 4.962,29 zł brutto; CZĘŚĆ 2: 20.533,92 zł brutto; CZĘŚĆ 3: 24.156,58 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 546