Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-VIII.272.7.2023.KS Dostawa kosiarki, przetrząsacza karuzelowego, zgrabiarki, prasy łańcuchowej oraz platformy do bel na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

Katarzyna Sztukowska
Powiat Sokólski Department: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Deadlines:
Published : 13-02-2023 23:52:00
Placing offers : 23-02-2023 10:00:00
Offers opening : 23-02-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 195.09 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1268.41 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 - Formularz ofertowy dla I części zamówienia.doc doc 77.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 - Formularz ofertowy dla II części zamówienia.doc doc 77.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 - Formularz ofertowy dla III części zamówienia.doc doc 77.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 - Formularz ofertowy dla IV części zamówienia.doc doc 77.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 - Formularz ofertowy dla V części zamówienia.doc doc 77.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 - Formularz specyfikacji technicznej dla I części zamówienia.doc doc 49 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2 - Formularz specyfikacji technicznej dla II części zamówienia.doc doc 50 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3 - Formularz specyfikacji technicznej dla III części zamówienia.doc doc 49.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2.4 - Formularz specyfikacji technicznej dla IV części zamówienia.doc doc 46.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2.5 - Formularz specyfikacji technicznej dla V części zamówienia.doc doc 50 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 39 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 39.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 32.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4a - Oświadczenie Podwykonawcy o aktualności informacji.doc doc 31.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5.1 - Projektowane postanowienia umowy dla I części zamówienia.doc doc 166 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5.2 - Projektowane postanowienia umowy dla II części zamówienia.doc doc 166 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5.3 - Projektowane postanowienia umowy dla III części zamówienia.doc doc 165.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5.4 - Projektowane postanowienia umowy dla IV części zamówienia.doc doc 166 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5.5 - Projektowane postanowienia umowy dla V części zamówienia.doc doc 166 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Załącznik nr 6 ID postępowania.doc doc 26.5 2023-02-13 23:52:00 Proceeding
Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (2).pdf pdf 707.69 2023-02-23 08:47:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 725.75 2023-02-23 15:03:51 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I część (2).pdf pdf 471.37 2023-03-09 14:56:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II część.pdf pdf 473.58 2023-03-09 14:56:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty III część.pdf pdf 473.18 2023-03-09 14:57:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IV część.pdf pdf 473.59 2023-03-09 14:58:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty V część.pdf pdf 474.55 2023-03-09 14:58:31 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 157.95 2023-04-19 17:08:51 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część V.pdf pdf 57.65 2023-05-09 22:49:09 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część IV.pdf pdf 59.75 2023-05-15 22:24:01 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część II.pdf pdf 61.64 2023-05-15 22:31:07 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część III.pdf pdf 64.42 2023-05-15 22:36:54 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część I.pdf pdf 68.29 2023-05-15 22:43:42 Public message

Announcements

2023-05-15 22:43 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy - I część

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-15 22:36 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy - III część

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-15 22:31 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy - II część

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-15 22:24 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy - IV część

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-09 22:49 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy - część V

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-04-19 17:08 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-09 14:58 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - V część zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-09 14:58 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - IV część zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-09 14:57 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - III część zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-09 14:56 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - II część zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-09 14:56 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - I część zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-23 15:03 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-23 08:47 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 494