Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.2.23 Świadczenie usługi żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 13-02-2023 14:15:00
Placing offers : 20-02-2023 10:00:00
Offers opening : 20-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.22 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_SWZ żywienie.doc doc 171.5 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Zalaczniki do umowy - Opis uslug i załączniki.doc doc 250 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 64 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Załącznik nr 1A - Formularz cenowy.xls xls 36 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 58 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Załącznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.37 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 49.5 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zakładów (kuchni).doc doc 48.5 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
SZP.251.2.23_Załącznik nr 6 - Umowa.doc doc 123 2023-02-13 14:15:00 Proceeding
251.2.23_informacja z otwarcia ofert.doc doc 139.5 2023-02-20 12:06:20 Public message
251.2.23_Wynik.doc doc 80.5 2023-02-21 10:55:01 Public message

Announcements

2023-02-21 10:55 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu rozstrzygniecie przedmiotowego postępowania.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.2.23_Wynik.doc

2023-02-20 12:06 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska.

251.2.23_informacja [...].doc

2023-02-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 2.341.548,54 zł. gross na sfinansowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451