Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.272.4.6.2023 Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”

Deadlines:
Published : 13-02-2023 13:58:00
Placing offers : 28-02-2023 10:00:00
Offers opening : 28-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.41 2023-02-13 13:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 555.78 2023-02-13 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 166.42 2023-02-13 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ -Projekt umowy.docx docx 200.04 2023-02-13 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia..docx docx 160.63 2023-02-13 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 160.82 2023-02-13 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 160.07 2023-02-13 13:58:00 Proceeding
Informacj o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 428.86 2023-02-28 10:11:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 186.27 2023-02-28 13:53:48 Public message
Informacja o wyborze oferty (1).pdf pdf 174.04 2023-03-07 15:17:55 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.56 2023-03-30 14:02:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 34.67 2023-04-04 10:04:18 Public message

Announcements

2023-04-04 10:04 Dorota Czernic Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-30 14:02 Dorota Czernic Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-07 15:17 Joanna Puła Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-28 13:53 Joanna Puła informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-28 10:11 Joanna Puła Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacj o kwocie p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 374