Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 72/2023 Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na lata 2023-2024

Edyta Mikulewicz-Trzcińska
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 10-02-2023 12:46:00
Placing offers : 20-02-2023 10:00:00
Offers opening : 20-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ 72-2023.pdf pdf 343.55 2023-02-10 12:46:00 Proceeding
1. zał. nr 1 Formularz ofertowy 72-2023.doc doc 90.5 2023-02-10 12:46:00 Proceeding
2. zał. nr 2 Oświad. o niepodleganiu wykl. oraz spełnieniu warunków 72-2023.doc doc 41.5 2023-02-10 12:46:00 Proceeding
3. zał. nr 3 Zobowiązanie ... 72-2023.doc doc 37 2023-02-10 12:46:00 Proceeding
4. zał. nr 4 Wzór umowy 72-2023.doc doc 63.5 2023-02-10 12:46:00 Proceeding
5. zał. nr 5 OPZ 72-2023.doc doc 86.5 2023-02-10 12:46:00 Proceeding
6. zał. nr 6 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 72-2023.doc doc 41.5 2023-02-10 12:46:00 Proceeding
72-2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.52 2023-02-10 12:46:00 Proceeding
2023 02 16 odpowiedź na zapytania Wykonawcy.pdf pdf 1325.06 2023-02-17 09:50:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 233.19 2023-02-20 14:17:04 Public message
2023.02.27 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 329.44 2023-02-27 11:17:40 Public message

Announcements

2023-02-27 11:17 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Zawiadomienie o wyborze oferty

2023.02.27 Zawiadomi [...].pdf

2023-02-20 14:17 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-20 10:16 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 680 520,00 zł gross
2023-02-17 09:50 Edyta Mikulewicz-Trzcińska Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.

2023 02 16 odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 407