Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/82/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 82/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 08-02-2023 13:28:00
Placing offers : 21-03-2023 11:00:00
Offers opening : 21-03-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

·      Gmina Batorz, Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz;

·      Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu, Batorz Pierwszy 49A, 23-320 Batorz;

·      Gmina Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-412 Dąbrówno;

·      Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne, ul. Kościuszki 11C, 14- 120 Dąbrówno;

·      Gmina Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice;

·      Gmina Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec;

·      Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec;

·      Gmina Bolesław, Bolesław 68, 33-220 Bolesław;

·      Gmina Rzeczniów, Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów;

·      Gmina Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec;

·      Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu, ul. Białobrzeska 74B, 26- 804 Stromiec;

·      Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek1, 57-400 Nowa Ruda;

·      Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57- 400 Nowa Ruda;

·      Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda;

·      Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Nowej Rudzie, ul. Żeromskiego 2, 57- 400 Nowa Ruda;

·      Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowej Rudzie, ul. Cmentarna 23, 57-400 Nowa Ruda;

·      Gmina Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów;

·      Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, Domaniów 16, 55- 216 Domaniów;

·      Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie, Domaniów 56, 55- 216 Domaniów;

·      Gmina Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin;

·      Teresiński Ośrodek Kultury, Aleja XX-lecia 32, 96-515 Teresin;

·      Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała

 

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:82:2023.pdf pdf 559.57 2023-02-08 13:28:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:82:2023.zip zip 1327.6 2023-02-08 13:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 279.8 2023-02-08 13:28:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 82 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 226.05 2023-02-17 19:40:43 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 82 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 243.25 2023-03-01 08:58:01 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 82 GZ EE 2023_V03.pdf pdf 199.33 2023-03-07 09:41:49 Public message
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:82:2023 - zmiana 07.03.23.zip zip 1885.19 2023-03-10 15:19:34 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 82 GZ EE 2023_V04.pdf pdf 174.85 2023-03-14 13:59:21 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_82_GZEE_V01.pdf pdf 127.88 2023-03-21 11:03:58 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_82.pdf pdf 167.55 2023-03-21 11:39:14 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-GZ-82_v01.pdf pdf 204.48 2023-05-02 14:35:05 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Grupa Zakupowa nr 82 Voltra.pdf pdf 352.67 2023-10-02 23:44:46 Public message

Announcements

2023-10-02 23:44 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-02 14:35 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-03-21 11:39 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pełnomocnik Zamawiających przekazuje informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-03-21 11:03 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-03-14 13:59 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 82/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. Data Wpływu: 13.03.2023 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-03-10 15:19 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji dokumentacji przetargowej a także zmienił termin wskazany na złożenie oferty. Nowy termin - 21 marca 2023 roku o godzinie 11:00

SPECYFIKACJA WARUNKÓ [...].zip

2023-03-07 09:41 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 82/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. (Data wpływu: 01.03.2023 r.) Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokona modyfikacji dokumentacji przetargowej a także zmianie ulegnie termin wskazany na złożenie oferty. Nowy termin wraz dokumentacją zostanie opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-03-01 08:58 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 82/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. (Data wpływu: 21.02.2023 r.)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-02-17 19:40 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 82/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1700