Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/2023 Dostawa mięsa drobiowego, drobiu, podrobów na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193/195 w Kaliszu (62-800) – nr postępowania 7/2023

Deadlines:
Published : 07-02-2023 12:48:00
Placing offers : 14-02-2023 10:01:17
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo

 

Niniejszym zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego, drobiu, podrobów na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193/195 w Kaliszu (62-800)
– nr postępowania 7/2023

 

Dostawy będą świadczone na rzecz Szkoły Wyżej Wymiary Sprawiedliwości przy ulicy Wrocławskiej 193-195 w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż 01.03.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

  

Ofertę sporządzoną wg wzoru -  załącznik nr 2 należy przesłać na platformie zakupowej.

Proszę wpisać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania oferty.

 

Warunki realizacji zamówienia, terminy płatności oraz inne istotne postanowienia zawiera wzór umowy – załącznik nr 3 do zaproszenia.

 

Kryterium wyboru będzie najniższa cena brutto zaoferowana przez wykonawcę.

 

Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz ofertowy w terminie do dnia 14.02.2023 r. do godz. 10:00.

 

 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 18.9 2023-02-07 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 20.31 2023-02-07 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.docx docx 53.27 2023-02-07 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - informacja RODO.pdf pdf 186.5 2023-02-07 12:48:00 Proceeding
Zaproszenie 7_2023.pdf pdf 199.5 2023-02-07 12:48:00 Proceeding

Announcements

2023-02-14 10:01 Patryk Zawiślak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający informuję, iż unieważnia postępowanie Dostawa mięsa drobiowego, drobiu, podrobów na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193/195 w Kaliszu (62-800) – nr postępowania 7/2023.
2023-02-14 09:58 Patryk Zawiślak Zamawiający informuję, iż unieważnia postępowanie Dostawa mięsa drobiowego, drobiu, podrobów na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Wrocławskiej 193/195 w Kaliszu (62-800) – nr postępowania 7/2023.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa mięsa drobiowego, drobiu, podrobów Proszę wpisać całkowitą wartość z załącznika nr 2 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Umowa od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2023 r. do 31.07.2023 r. (0)
3 Klauzula RODO - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę wpisać "Potwierdzam" (0)
4 Formularz ofertowy - Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony załącznik nr 2 formularz ofertowy Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 489