Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PIGK.271.3.2023 Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

Deadlines:
Published : 07-02-2023 11:13:00
Placing offers : 07-03-2023 10:30:00
Offers opening : 07-03-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PIGK.271.3.2023.pdf pdf 815.02 2023-02-07 11:13:00 Proceeding
załączniki.zip zip 304.82 2023-02-07 11:13:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.18 2023-02-07 11:13:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 261.62 2023-03-07 14:42:03 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 656.9 2023-03-21 14:31:24 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 127.6 2023-04-25 11:49:34 Public message

Announcements

2023-04-25 11:49 Agata Rudyk Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-03-21 14:31 Agata Rudyk Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-07 14:42 Agata Rudyk Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-07 10:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 425 000,00 zł gross (954 750,00 zł- część 1, 470 250,00 zł - część 2)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 511